Information | Onkologi

Onkologer sökes


cf4209b28ed388f4e57856528d9269e8.gif
Publicerad den: 2010-10-26

Annons

Är du onkolog och intresserad av att dela med dig av dina kunskaper till kollegor genom att bidra med en eller flera medicinska översikter att publicera på NetdoktorPro.se? Då är du välkommen att kontakta NetdoktorPro:s redaktion.

Observera att som expert på NetdoktorPro kan du inte vara anställd av eller ha bindningar till enstaka läkemedelsbolag, eller på annat sätt vara potentiellt jävig.

Inom onkologi söker Netdoktor i första hand expertis inom följande områden: cervixcancer, hjärntumör, Hodgkins lymfom, kolorektalcancer, KLL, KML, lungcancer, non-Hodgkins lymfom, malignt melanom, myelom, ovarialcancer, pankreascancer, urinblåsecancer, ventrikelcancer, skivepitelcancer, tyreoideacancer, neuroendokrina tumörer och GIST.

Annons
Annons

Som expert på NetdoktorPro finns också möjligheten att besvara frågor från kollegor, också detta mot ersättning och helt flexibelt efter tid och intresse.


Annons
Annons
Annons