Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Onkologi

Opioidbehandling vid långvarig smärta – ett tveeggat vapen

Kronisk smärta är ett vanligt problem inom dagens sjukvård. I dag används främst svaga opioider som kodein och tramadol vid smärtlindring, men de senaste åren har det skett en tydlig ökning av allt starkare opioider.


Publicerad den: 2014-12-05

Annons

Det var fullsatt till sista stolen under fredagsmorgonens symposium om behandling av långvarig smärta. Problemet räknas som en folksjukdom och kronisk smärta är en av de främsta anledningarna till att människor uppsöker sjukvården.

– Jag vet att kliniker stöter på det här problemet dagligen, men man ska veta att det både finns fördelar och nackdelar med opioidbehandlingar. Det är ett tveeggat vapen, säger överläkaren Annica Rhodin, smärtcentrum, Akademiska sjukhuset.

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Svaga opioider används främst

Först under 1980-talet skedde en liberalisering gällande opioidbehandlingar, vilket bottnade i goda erfarenheter från hospicerörelsen. 1988 kom även en studie utförd av Ronald Melzack, där han påpekade att det skedde en underanvändning av opioider vid svåra smärttillstånd.
I dag använder sjukvården främst svaga opioider som kodein och tramadol för att erbjuda smärtlindring. Men mellan år 2006 och 2013 har det skett en tydlig ökning av allt starkare opioider. Annica Rhodin påpekar att opioidbehandling kan vara effektivt vid långvarig smärta, men att behandlingen inte är problemfri.  

– Vi läkare ska vara medvetna om att det händer saker med våra patienter när de får opioider.

Hon räknar upp flera biverkningar som exempelvis hormonrubbningar, sviktande effekt av behandlingen samt ökad smärtkänslighet. Dessutom finns alltid risk för missbruk. Annica Rhodin nämner händelsen i Halland för några år sedan, där fem personer dog efter att ha rökt fentanylplåster.

Läkaren måste göra en riskbedömning

Annons
Annons

En för hög dos av opioider har en tydlig påverkan på kroppen. Däribland sker en nedreglering av dopaminbanan som medför att patienten mår sämre psykiskt. Även frontalloben påverkas vilket leder till en förlust av kontroll och omdöme.
Innan opioidbehandling krävs därför en tydlig riskbedömning av ansvarig läkare. Här ingår exempelvis en provbehandling med opioider under några veckor, en bestämd behandlingstid samt en plan för nedtrappning.

– Läkaren ska även ha klargjort att patienten har en smärta som kan behandlas med opioider, säger Annica Rhodin. 

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.