Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Progesteronreceptorhämmare kan minska risken för agressiv bröstcancer

Forskare från bland annat Karolinska Institutet har funnit ett nytt typ av läkemedel med potential att minska risken för aggressiv bröstcancer.


Lovisa
Publicerad den: 2022-06-26

Annons

Bröstcancer är idag den vanligaste cancertypen bland kvinnor – både i Sverige och globalt. Trots en ökad incidens så ser prognosen betydligt bättre ut idag, jämfört med tidigare decennier. En av flera orsaker bakom detta är nya och utvecklade sätt att identifiera riskpatienter och upptäcka cancer i ett tidigt skede. 

Hjälper kvinnor med risk för trippelnegativ bröstcancer

På Karolinska Institutet har man nu kunnat identifiera ett nytt typ av läkemedel som kan minska risken för aggressiv bröstcancer som drabbar yngre kvinnor. Mer specifikt har forskarna tittat på två typer av progesteronreceptorhämmare som visat sig minska cancerdrivande förändringar i vävnadsprover från friska kvinnor med mutationer i bröstcancergenen BRCA. Dessa mutationer är ärftliga och ökar risken att utveckla trippelnegativ bröstcancer, som kännetecknas av att tumörcellerna saknar tre typer av receptorer  på cellytan, vilket i sin tur gör det svårare att lyckas med riktade läkemedel. 

Kan slippa ta ställning till operation 

Hittills har kvinnor som bär på mutationen erbjudits att operera bort brösten i förebyggande syfte. 

Annons
Annons

– Alternativen för att förebygga bröstcancer hos kvinnor som bär på BRCA-mutationer är i dag väldigt begränsade och många kvinnor tvingas fatta beslut om huruvida de ska operera bort brösten för att minska sin cancerrisk. Vår forskning öppnar för möjligheten att bättre övervaka och förebygga bröstcancerrisk hos enskilda kvinnor så att de kan fatta informerade beslut, säger Kristina Gemzell Danielsson, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av studiens författare.

Lovande resultat för läkemedlet mifepriston

Det som Gemzell Danielssons forskargrupp framför allt tittade på var behandling med progesteronreceptorhämmaren mifepriston. Det resultaten visade kunde bekräfta forskarnas tidigare fynd – att läkemedlet minskar förändringar som kopplats till ökad cancerrisk i vävnadsprover från friska kvinnors bröst. Detsamma visades även för substansen ulipristalacetat. Både mifepriston och ulipristalacetat hämmar effekten av gulkroppshormonet progesteron och används i dag bland annat som akutpreventivmedel. Behandlingen med mifepriston minskade cancerdrivande cellförändringar hos alla kvinnor utan BRCA-mutationer och hos cirka två-tredjedelar av kvinnor med BRCA-mutationer. Behandlingen med ulipistalacetat gav likartat resultat.

I den ena delstudien ingick 35 kvinnor, varav 15 bar på BRCA-mutationer, som under 2-3 månader behandlades med antingen mifepriston eller vitaminer (kontrollgruppen). I en annan delstudie ingick ytterligare nio kvinnor som behandlades med ulipristalacetat.

Fler kliniska studier behövs

Studien fann också att kvinnor med BRCA-mutationer hade högre progesteronnivåer under menscykeln än kvinnor utan mutationen, speciellt under perioden efter ägglossningen fram till menstruationen. Resultatet stödjer tesen om att behandling riktade mot progesteronsignalering eventuellt kan bidra till att minska cancerrisken, enligt forskarna.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

– Våra fynd tyder på att progesteronreceptorhämmare kan vara attraktiva läkemedelskandidater för att minska cancerrisk hos yngre kvinnor med BRCA-mutationer. Innan man kan rekommendera behandling behövs dock större kliniska studier för att validera resultaten i en mer diversifierad grupp samt för att undersöka eventuella biverkningar. Långvarig användning av ulipristalacetat har till exempel kopplats till leverskada medan mifepriston inte associerats med någon sådan effekt, säger Kristina Gemzell-Danielsson. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.