Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Onkologi

Skräddarsydda behandlingar är framtidens terapi mot lungcancer

”Det är skrämmande att allt fler drabbas av lungcancer. Jag är orolig inför framtiden”, säger Signe Friesland som är överläkare vid Karolinska Institutet. Hon var på plats under lungcancerdagen för att föreläsa om dagens lungcancerbehandlingar och hur framtidens terapier ser ut.


Publicerad den: 2014-11-04

Annons

Adenocarcinom är lungcancerformen som ökar snabbast i Sverige. Den drabbar främst män, en trend som har setts under en längre tid. Kvinnorna står dock för den snabbaste ökningen av cancer i lungorna och i dag dör fler kvinnor i lungcancer än i bröstcancer. Rökning är fortfarande den primära orsaksfaktorn, även om adenocarcinom är den form av lungcancer som även drabbar icke-rökare, påpekar Signe Friesland som är överläkare vid onkologiska kliniken på Karolinska Institutet i Solna.

- Den här trenden är oroande. Det är särskilt bekymmersamt att fler unga röker, varje vecka börjar flera hundra ungdomar att röka, eller testar rökning för första gången.

Lungcancer ökar samtidigt hos gruppen som aldrig har rört en cigarett, även här är majoriteten män.

- Vi vet fortfarande inte vad cancerorsaken är bland aldrig-rökarna. Det kan vara alltifrån miljöfaktorer till genetiska defekter, säger hon.

Prevalensen av lungcancer är hög, närmare tio svenskar insjuknar dagligen. Samtidigt är heterogeniteten stor mellan olika lungtumörer och framtidens behandlingsformer handlar därför om målriktade terapiformer.

- Vi måste kunna skräddarsy behandlingar för varje enskild patient utifrån den specifika tumören. Vi kommer fortfarande ha kvar kirurgi och cellgifter men samtidigt kombinera med ytterligare behandlingsformer, säger Signe Friesland.

Olika tumörceller kan ha olika egenskaper som styr tumörcellstillväxten. Läkemedlen är designade för att verka på särskilda receptorer, däribland endothelial growth factor receptor (EGFR) och vascular endothelial growth factor (VEGFR). För närmare 20 år sedan upptäcktes EGFR-receptorer och sedan ett antal år tillbaka finns läkemedel, så kallade EGFR-inhibitorer, som reducerar lungtumörens tillväxt. Den nyaste i raden av målriktade läkemedel är så kallade ALK-hämmare (anaplastic lymphoma kinase) som visar lovande resultat hos en mindre del av lungcancerpatienter, cirka fem procent ALK-positiva.

Annons
Annons

Ett prioriterat området inom forskningen är en bättre förståelse av de molekylära mekanismerna bakom lungcancer, för att kunna utforma ytterligare målriktade behandlingar.

Tidig diagnos vid lungcancer är livsavgörande

En central del i att minska dödligheten i lungcancer är att upptäcka sjukdomen vid ett tidigt skede. Att införa lungscreening är något som Signe Friesland är positivt inställd till. Socialstyrelsen kommer att utreda hur man ser på screening i Sverige, för närvarande finns inget standardiserat program. 

- Screening av lungor är ingen enkel diagnostiseringsmetod. Men genom att undersöka högriskgruppen, som är rökare och tidigare rökare, skulle vi troligtvis kunna fånga upp fler patienter i ett tidigare skede av sjukdomen.

Under föreläsningen berättade Signe Friesland om en av sina manliga patienter. 54-år gammal sökte han vård för en besvärlig hosta, och kort senare diagnostiserades mannen med avancerad lungcancer som även metastaserat till skelettet. En dyster prognos, vanligtvis lever en patient i ungefär ett år med en sådan diagnos, påpekade hon.
Men i dag, sju år senare, finns mannen fortfarande kvar i livet. Mycket tack vare de effektiva målriktade behandlingsformerna mot lungcancertumörer.

- Den som möter honom på stan kan inte ens se att han är sjuk. Det är ganska så fantastiskt om ni frågar mig.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.