Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Strålning inte självklart efter bröstkirurgi

ASCO 2022: Under den stora kongressen American Society of Clinical Oncology som i år hölls i Chicago, presenterades bland annat en kanadensisk studie som nu öppnar för att fler kvinnor med tidig bröstcancer ska slippa strålbehandling efter kirurgi. Det rapporterar Dagens Medicin. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-06-29

Strålning inte självklart efter bröstkirurgi
Annons

Postoperativ strålning efter bröstbevarande kirurgi har traditionellt sett ordinerats för att minska risken för återfall. Samtidigt är den här typen av behandlingen både kostsam och mycket besvärlig för patienterna.

Yngre patienter kan slippa strålbehandling 

Under årets stora onkologikongress ASCO presenterades välkomnande resultat som visar att återfallsrisken inte alltid behöver vara speciellt hög och att fler yngre bröstcancerpatienter skulle kunna skippa strålning utan att överlevnaden påverkas. 

– Resultaten är intressanta och pekar på en möjlighet att avstå strålning hos ännu yngre kvinnor med låg återfallsrisk än vad som är fallet i dag. Strålning kan ge biverkningar och är en omständig process som många nog gärna undviker, säger Sara Alkner, onkolog vid Skånes universitetssjukhus i Lund till Dagens Medicin. 

Annons
Annons

Få återfall bland kvinnorna i studien 

I den kanadensiska studien följde forskarna 500 kvinnor över 55 år som diagnostiserats med bröstcancer. Samtliga var i ett tidigt stadie av sjukdomen och hade opereras med bröstbevarande kirurgi. Ytterligare kriterium för att delta i studien var att tumören var av typen luminal A, ingen spridning till lymfkörtlar var konstaterad samt att kvinnorna gavs återfallsförebyggande hormonbehandling. 

Ingen av patienterna fick strålbehandling efter kirurgin, men trots det kunde man efter fem års uppföljning se att endast 2,3 procent av deltagarna fått lokalt återfall. 

– Resultatet är helt i linje med den kraftigt förbättrade prognos och minskade risk för återfall som dagens förbättrade läkemedelsbehandling ger, säger Sara Alkner. 

Fler studier med liknande resultat 

Även i en snarlik svensk studie gjord på något äldre kvinnor har liknande resultat kunnat visas. Och fler studier, bland annat en dansk-svensk sådan pågår just nu. 

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

– Även om strålbehandling fortfarande är standard, ger därför det svenska vårdprogrammet möjlighet att avstå från strålning efter kirurgi av lågrisktumör hos kvinnor över 65 år där man också ger hormonbehandling. Den kanadensiska studien öppnar för möjligheten att avstå strålning ända ner till 55 år, säger Sara Alkner.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.