Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Teledermatoskopi på väg in i allt fler regioner

Fler och fler regioner använder teledermatoskopi  på vårdcentraler för att snabbare hantera misstänksamma hudförändringar och tidigare upptäcka malignt melanom. Näst på tur är Region Stockholm som är redo för upphandling och breddinförande av arbetssättet under början av 2020.


Publicerad den: 2019-10-21

Teledermatoskopi på väg in i allt fler regioner
Annons

Först ut med breddinförande av teledermatoskopi var Region Västerbotten och Region Gävleborg 2014. Sedan dess har region efter region infört tekniken och arbetssättet. En genomgång som NetdoktorPro har gjort visar att totalt sju regioner infört teledermatoskopi.

Den tekniska lösningen ser olika ut runt om i landet men poängen är densamma, att allmänläkare med enkel teknik ska kunna fotografera hudförändringar och skicka filerna tillsammans med anamnes till två hudspecialister för konsultation.

– Det här går väldigt mycket snabbare än tidigare arbetssätt och remitteringsvägar och vi ser att de flesta har fått svar på konsultationen inom tre dagar, säger Katja Markovic-Lundberg tillförordnad enhetschef och verksamhetsutvecklare på Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland.

Annons
Annons

I Stockholm har man under en testperiod använt smartphones med ett förstoringsglas som monteras framför kameralinsen.

– Det här är ett väldigt bra sätt för mig att få respons på min bedömning och misstanke, säger Marie Sedvall, specialist i allmänmedicin och processledare för primärvård på RCC Stockholm Gotland.

teledermatoskop2

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Kortare väntetid och snabbare hantering

För patienterna finns det många fördelar med teledermatoskopi. Bland annat kortare väntetid för svar om diagnos och åtgärd.

Annons
Annons

– Det är naturligtvis skönt för patienten att slippa ta bort en hudförändring i onödan, det är också bra för vården att man får lägga sin tid på de patienter som verkligen behöver den, säger Katja Markovic-Lundberg.

Hon ser även en snabbare hantering i de fall där hudförändringen behöver tas bort.

– I de fåtal fall där det finns en hög risk för malignt melanom, ser vi att vårdcentralerna med kort varsel lyckats skapa en tid snabbt för att patienten ska kunna ta bort hudförändringen.

Läs även: Bilder på malignt melanom – så ser ett onormalt nevus ut

Kunskapslyft för allmänläkare

Två läkare per vårdcentral i Stockholm kommer under breddinförandet utbildas i dermatoskopi och teledermatoskopi.

– Det är ett väldigt stort kunskapslyft som gör att vi inte skickar hudförändringar i onödan till hudmottaningarna. Är vi osäkra skickar vi en bild och så får vi svar på vad vi ska göra. Jag håller i patienten hela vägen och det tycker jag känns bra, säger Marie Sedvall.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Den nya tekniken och arbetssättet har sedan 2015 testats i mindre studier runt om i Stockholm. Marie Sedvall har under några år haft en samordnande roll i projektet som hon menar har varit övervägande positivt. Borträknat några få fall där tekniken strulat.

– Responsen från andra läkare runt om i Stockholm är att de är positiva till arbetssättet och tekniken. De som har startat och kommit igång tycker det är jättebra och är jättenöjda, säger Marie Sedvall.

Kommer det nya arbetssättet minska köerna till hudspecialisterna?
– Ja absolut. För vi kommer göra arbetet här och vi kommer inte behöva skicka lika många patienter, säger Marie Sedvall och fortsätter:

– Ska vi använda sjukvården på ett bra sätt tycker jag det är viktigt att skicka det som verkligen behöver komma till hudspecialister, inte det som jag kan åtgärda här hos mig.

Läs även: Så hanterar du patienter med misstänkt malignt melanom

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society of Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Tar tid från ordinarie verksamhet

Det nya arbetssättet kräver förändring i arbetsprocesser på vårdcentralerna och kommer ta tid från ordinarie verksamhet.

Var ska vårdcentralerna ta tiden från?
– De vårdcentraler som är i gång har prövat sig fram och lyckats hitta effektiva arbetssätt. Alla måste pröva sig fram och hitta de rutiner som passar deras vårdcentral, här blir lärdomarna från de som har erfarenhet väldigt viktig, säger Katja Markovic-Lundberg.

Marie Sedvall tycker inte att farhågorna om en undanträngningseffekt har realiserats under testperioden.

– Det är alltid en oro i primärvården att man ska få en undanträngningseffekt av någon grupp. Det var väl en oro från kollegorna i början. Sen har man förstått hur många maligna melanom vi hittat på det här viset och har det känts mer motiverat och faktiskt viktigt att patienterna får komma och visa upp sina prickar för de har faktiskt malignt melanom. Det är inte bara ett malignt melanom vi hittat, utan vi har hittat väldigt många, säger Marie Sedvall.

Fortbildning inom onkologi: Skelettmetastaser

Vårdcentraler kan få ekonomisk ersättning

Under de två år som breddinförandet pågår i Stockholm behöver inte vårdcentralerna själva stå för utrustning, utbildning eller den tekniska lösningen.

– Hur avtal och ersättningsmodell kommer se ut därefter är ännu inte klart. Det som blir den ökade kostnaden för vårdcentralerna är den ökade tidsåtgången, särskilt för operationer. För att stimulera vårdcentralerna att ändå utföra vården kommer troligtvis någon form av stimulansersättning ges, säger Katja Markovic-Lundberg.

Finns det någon ekonomisk vinst med införandet av teledermatoskopi?
– Det tror jag att det kommer bli, effektivisering av vårdkedjan kommer bli kostnadssparande för regionen, men arbetsinsatsen och därmed kostnaden för vårdcentralerna kommer öka initialt. När fördelning av arbetsuppgifter ändras behöver även avtal och ersättningsmodeller omarbetas, det arbetet sker nu i Stockholm. Men den stora vinsten är att det blir mindre väntan för patienten och att det leder till mer rätt vård, säger hon.

Framöver kan det bli aktuellt att utbilda även sjuksköterskor i dermatoskopi och teledermatoskopi för att avlasta läkarna på vårdcentralerna. Men någon sådan arbetsfördelning är inte aktuell under de första två åren, meddelar Katja Markovic-Lundberg.

 

Regioner med teledermatoskopi idag:
Västra Götalandsregionen
Västerbotten
Västmanland
Gävleborg
Jönköping
Kalmar
Östergötland

Regioner där breddinförande med teledermatoskopi är på gång:
Stockholm
Dalarna
Värmland
Norrbotten


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons