Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Trolig förklaring bakom cancerrelaterade hjärtskador identifierad

I en ny studie har brittiska forskare hittat den troliga orsaken till varför vissa cancerbehandlingar skadar hjärtat. Det handlar om totalt 33 olika proteiner som finns i blodet och som är förknippade med risken att utveckla flera hjärtsjukdomar. 


Lovisa
Publicerad den: 2023-05-24

Trolig förklaring bakom cancerrelaterade hjärtskador identifierad
Annons

I en ny brittisk studie, publicerad i Science Advances och som ett forskarlag från University College London (UCL) står bakom, har man lyckats identifiera ett antal proteiner i blodet som är förknippade med en ökad risk att utveckla hjärtsjukdomar, och som även påverkas av vissa cancerläkemedel. Totalt handlar det om 33 olika proteiner, som redan idag är måltavlor för läkemedel som används vid behandling av cancer.  

Utifrån studien där DNA från närmare 37 000 hjärtfriska personer söktes igenom, kunde forskarna vidare identifiera genetiska varianter associerade med förändringar i strukturen och funktionen hos hjärtats ventriklar. Med hjälp av så kallad mendelsk randomisering, identifierade forskarna sedan de 33 proteiner kodade av dessa genetiska varianter förknippade med risken att utveckla flera hjärtsjukdomar.

Riskpatienter kan lättare identifieras

Genom att förklara hur cancerläkemedel orsakar skadliga effekter på hjärtat kan man också hjälpa till att identifiera personer med ökad risk, menar forskarna bakom studien. På sikt kan det bidra till att förbättra cancerbehandlingarna, till exempel genom att ta fram nya läkemedel som kan krympa tumörer utan att de identifierade proteinerna påverkas. 

Studien avslöjar dessutom nya potentiella läkemedelsmål för behandling av hjärtsjukdomar, inklusive hjärtsvikt. Dessa kan fungera på så vis att de hämmar proteiner associerade med högre sjukdomsrisk, eller aktiverar proteiner associerade med lägre risk.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.