Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Onkologi

”Vårdval kan minska dödlighet i hudcancer”

Fler svenskar än någonsin dör av hudcancer, malignt melanom. En rapport från Cancerfonden visar antalet dödsfall på grund av hudcancer under de senaste tio åren ökat med 39 procent. En studie, gjord av svenska forskare visar dessutom att ensamstående män i alla åldrar löper större risk för död i hudcancer jämfört med andra.


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2014-04-30

Annons

– Sedan 1960-talet är hudcancer den grupp av cancersjukdomar som ökar mest i Sverige och till stor del beror ökningen på ökad UV-exponering från exempelvis solresor och solarieanvändning. Dessutom är hudcancer, främst kutant malignt melanom (CMM), den enda cancerform i Sverige där dödligheten ökar, säger onkolog Magnus Bäcklund, verksam vid ASIH Stockholm Södra och Karolinska institutet samt en av initiativtagarna till Diagnostiskt Centrum Hud.

Med relativt enkla primär- och sekundärpreventiva åtgärder, menar Magnus Bäcklund, att dödligheten i malignt melanom skulle kunna minskas avsevärt.

– Tyvärr satsar man mer resurser på behandling av manifest sjukdom än på prevention. Och patienter med spritt melanom får i vissa landsting inte tillgång till potentiellt livsförlängande mediciner, då de anses för dyra. Det absolut enklaste och effektivaste sättet att minska dödligheten är att upptäcka hudförändringar i tid och att efter noggrann bedömning av läkare operera bort dem. Ett problem är att väntetiderna är långa.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Långa väntetider till hudläkare ska förkortas  

I Stockholm har under många år väntetiden för en kompetent bedömning av en misstänkt hudtumör hos hudläkare legat på minst tre månader. Den långa väntetiden kan öka risken för att ett kutant malignt melanom (CMM) hinner växa och utvecklas från botbart till obotligt. Det kan också vara så att patienten efter så lång väntetid struntar i problemet och väljer att inte gå till hudläkare.

– Långa väntetider finns inte bara i Stockholm. Det ser ut så över hela landet och det kan vara en av förklaringarna till den ökade dödligheten.

Tillsammans med kollegor har Magnus Bäcklund startat Diagnostiskt Centrum Hud, en privat hudmottagning. Han menar att Vårdval, som är en politisk reform, gjort det möjligt att korta väntetiderna.

– Genom Vårdval hud kan patienter söka utan remiss. Syftet är att öka tillgängligheten till dermatologer, främst genom slopat remisskrav. Nu ser vi att andra landsting är på väg att starta, bland annat i Region Skåne. Förutom vår vision att minska dödlighet i hudcancer bedriver vi även forskning och utbildning på kliniken.

Annons
Annons

En fjärdedel av alla dödsfall orsakad av hudcancer sker i Norden. Island har exempelvis otroligt höga siffror av melanom. Cirka 500 svenskar dör årligen av malignt melanom. Det är långt fler än vad som dör i trafiken.

Kort om Vårdval

Införandet av valfrihetssystem utgör i flera avseenden en av de mest genomgripande reformerna inom svensk vård och omsorg på senare tid. En viktig fråga i debatten har handlat om huruvida mer vårdbehövande grupper har trängts undan till förmån för patienter med enklare behov. 

Vårdval bygger på Lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär dels att patienter har möjlighet att välja mellan olika vårdgivare, dels fri etablering för vårdgivare som uppfyller kraven i vårdvalets förfrågningsunderlag. Fri etablering betyder att alla sökanden som uppfyller kraven har rätt att teckna ett avtal och öppna en mottagning.

Vad anser du om Vårdval? Och vem har vårdvalet gynnat mest? Kommentera direkt under artikeln


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.