Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Onkologi

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Dessa rekommendationer gäller prevention och diagnostik, kurativ behandling (såsom kirurgi, strålbehandling och läkemedelsbehandling), omvårdnad och rehabilitering samt palliativ behandling för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer. Riktlinjerna är framtagna av Socialstyrelsen.


Publicerad den: 2017-03-02

Läs de nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård här.

Nationella riktlinjerRiktlinjernas rekommendationer ska främst ge vägledning för beslut på gruppnivå i lednings- och styrningsfrågor. Men de ska också fungera som underlag när hälso- och sjukvården tar fram regionala och lokala vårdprogram samt ge dig som hälso- och sjukvårdspersonal vägledning i beslut som gäller enskilda personer.

Socialstyrelsens bedömning är till exempel att bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården redan har en adekvat och väl utvecklat primärtumörkirurgi. Riktlinjerna fokuserar därför främst på olika för- och tilläggsbehandlingar. Vid tjock- eller ändtarmscancer finns dock en utveckling inom kirurgi av primärtumörer, som därför omfattas av riktlinjerna.


Annons
Annons
Annons

Annons