Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Onkologi

Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Dessa rekommendationer gäller prevention och diagnostik, kurativ behandling (såsom kirurgi, strålbehandling och läkemedelsbehandling), omvårdnad och rehabilitering samt palliativ behandling för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer. Riktlinjerna är framtagna av Socialstyrelsen.


Publicerad den: 2017-03-02

Läs de nationella riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård här.

Nationella riktlinjerRiktlinjernas rekommendationer ska främst ge vägledning för beslut på gruppnivå i lednings- och styrningsfrågor. Men de ska också fungera som underlag när hälso- och sjukvården tar fram regionala och lokala vårdprogram samt ge dig som hälso- och sjukvårdspersonal vägledning i beslut som gäller enskilda personer.

Socialstyrelsens bedömning är till exempel att bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervården redan har en adekvat och väl utvecklat primärtumörkirurgi. Riktlinjerna fokuserar därför främst på olika för- och tilläggsbehandlingar. Vid tjock- eller ändtarmscancer finns dock en utveckling inom kirurgi av primärtumörer, som därför omfattas av riktlinjerna.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.