Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinskt verktyg | Onkologi

Nationella riktlinjer för lungcancervård

Totalt omfattar riktlinjerna för lungcancervård 68 rekommendationer inom områdena diagnostik, kirurgi, strålbehandling, läkemedelsbehandling, palliativ behandling och omvårdnad. Åtgärder för att få personer att sluta röka inkluders inte i riktlinjerna.


Publicerad den: 2017-03-07

Läs de nationella riktlinjerna för lungcancervård här.

nationella riktlinjer8Det här är Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011. Omkring 3  500 personer dör årligen i lungcancer, som därmed är den cancersjukdom som tar flest liv i Sverige. Fram till 2011 saknades nationella riktlinjer för lungcancervården trots att det kanske är ett av de områden där behovet av ett nationellt rättesnöre är som störst. I dag finns det stora skillnader när det gäller överlevnad och tillgång till behandling beroende på var i landet man bor. Syftet med Socialstyrelsens nationella riktlinjerna är att få en likvärdig lungcancervård över landet men också att stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade åtgärder och att vara ett underlag för prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Totalt omfattar riktlinjerna för lungcancervård 68 rekommendationer inom områdena diagnostik, kirurgi,  strålbehandling,  läkemedelsbehandling,  palliativ  behandling  och omvårdnad. Utgångspunkten var att titta på hela vårdkedjan, men att enbart ta upp frågeställningar där det finns ett stort behov av vägledning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.