Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Hormonbehandling kan ha gett 1 miljon kvinnor bröstcancer

Kvinnor som i klimakteriet börjat ta hormonläkemedel kan ha en långvarig ökad risk för bröstcancer. Det visar en stor sammanställning av studier som Dagens Medicin rapporterar om.


Publicerad den: 2019-08-30

Hormonbehandling kan ha gett 1 miljon kvinnor bröstcancer
Annons

Sambanden mellan hormonläkemedel och bröstcancer har belagts med tidigare studier. Men den nya undersökningen, som publicerades i tidskriften Lancet, bygger på ett större underlag med nästan 570 000 kvinnor. Den stora volymen har tillåtit forskare att titta ännu närmare på kopplingen. 

Resultaten är mycket intressanta anser Viveca Odlind, professor och senior expert på Läkemedelsverket, och kan leda till nya behandlingsrekommendationer.

− En så omfattande studie innebär att kunskapen om effekterna av menopausal hormonbehandling stärkts påtagligt, säger Viveca Odlind till Dagens Medicin.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Högre risk med både östrogen och progesteron

Nu konstaterar forskarna bakom studien att alla typer av hormonersättning, förutom vaginal behandling, är kopplat till ökad risk att utveckla bröstcancer. Risken var större för läkemedel innehållande både östrogen och progesteron, jämfört med bara östrogen.

Användningen av hormonläkemedlen är främst kopplat till ökad risk för hormonreceptorpositiv bröstcancer, vilket är att vänta om ett orsakssamband föreligger.

Så mycket ökade risken

De kvinnor som använde hormonbehandling i ett till fyra år hade en ökad risk, jämfört med kvinnor som aldrig använt sig av samma typer av läkemedel. För de som använt hormonläkemedel längre än så var kopplat till en högre risk. Mindre än ett års bruk var inte kopplat till någon förhöjd risk överhuvudtaget. För de kvinnor som avslutat sin hormonbehandling hade en förhöjd bröstcancerrisk under mer än 10 år.

Forskarna räknar på att om sambanden i studien är “huvudsakligen kausala” att runt 1 miljon av 20 miljoner bröstcancerfall i västvärlden har orsakats av hormonersättning sedan 1990.
För en normalviktig kvinna i 35 årsåldern som dagligen börjar ta östrogen och progesteron i fem år skulle risken att få bröstcancer öka från 6,3 till 8,3 procent under de närmsta 20 åren, enligt forskarna.

Annons
Annons

Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society of Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Rekommendationer saknas

De senaste rekommendationerna för hormonbehandling kom ut 2004, men anses idag föråldrade. Aktuella svenska behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket saknas.

− I de tidigare rekommendationerna var vi tydliga med att behandling kan rekommenderas till kvinnor som har uttalade besvär av sin östrogenbrist, som värmevallningar och svettningar. Vi var också tydliga med att lägsta dos ska användas, att behandlingen ska omprövas regelbundet och att behandling ska ges under kortast möjliga tid. Vi konstaterade att behandling som regel inte behöver pågå länre än tre till fem år, säger Viveca Odlind till Dagens Medicin.

− Studien kommer rimligen ha inverkan på den fortsatta synen på utformningen av menopausal hormonbehandling. Läkemedelsverket kommer att granska studien och därefter fatta beslut om det finns behov av expertmöte för att utforma nya behandlingsrekommendationer, säger Viveca Odlind.

 

    Källor

  • Dagens Medicin - https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/08/30/nya-data-pa-brostcancerrisk-med-hormonlakemedel/

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.