Nyhet | Onkologi

Nytt vaccin kan förlänga livet för patienter med spridd njurcancer

Tack vare en ny typ av vaccin kan spridd njurcancer behandlas och förlänga livet för de drabbade. Behandlingen består av dendritceller som utvunnits ur blodet från friska blodgivare. Ingen annan behandling har gett så lång överlevnad för dessa patienter, menar överläkare Magnus Lindskog.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-09-15
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I studien som testade vaccinets säkerhet ingick 12 patienter med nyupptäckt spridd njurcancer. Vid två tillfällen injicerades patienterna med dendritceller direkt i modertumören innan den angripna njuren togs bort. När de bortopererade njurarna senare undersöktes såg forskarna att dessa invaderats av en stor mängd mördarceller.

– Syftet med vaccinationsbehandlingen är att starta en avstötningsreaktion inne i tumören, som i sin tur aktiverar patientens egna immunförsvar både mot virusinfektioner och cancer. Resultaten är mycket lovande. Ingen annan behandling har gett så lång överlevnad för patienter med svår, spridd njurcancer, säger Magnus Lindskog, läkare och docent vid onkologkliniken på Akademiska sjukhuset.

Läs även: Medicinsk översikt om njurcancer

Medianöverlevnaden för patienterna i studien var 42 månader, vilket är en dubblering i tid jämfört med andra studier på traditionella behandlingar för denna patientgrupp. Resultaten har publicerats i tidskriften Journal for Immunotherapy of Cancer.

Annons
Annons

Sverige i framkant

För närvarande pågår en Fas 2-studie vid Akademiska sjukhuset tillsammans med flera andra centra både i Sverige och utomlands. Totalt är 90 patienter inkluderade, varav 60 behandlas med det cellbaserade vaccinet innan de får rutinbehandling, medan 30 får rutinbehandling direkt. Resultaten från studien beräknas stå klart till 2019.

– Det är roligt och motiverande för Sverige och Uppsala att vi ligger i framkant internationellt när det gäller immunterapi vid njurcancer, säger Magnus Lindskog.

    Källor

  • Akademiska sjukhuset - http://www.akademiska.se/press#/news/nytt-vaccin-kan-foerlaenga-oeverlevnaden-vid-spridd-njurcancer-259809

Annons
Annons
Annons