Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Allt fler patienter med hepatit C prioriteras för antivirala läkemedel

Idag finns fem klasser av direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C (HCV) - och fler ska det bli. Tre nya preparat kommer att lanseras på den svenska marknaden framöver. Samtidigt har TLV ändrat prioritet gällande subvention – idag får även F2-patienter och gravida i behov av IVF tillgång till effektiv behandling.


Publicerad den: 2016-04-12

Annons

Knappt 2 900 patienter i landet har hittills fått direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C. Behandlingar som har potential att läka ut hepatitinfektionen och även vända en progression av levercirros.

I juli beslutade TLV att de nya antivirala läkemedlen får utökad subvention. Tidigare var behandlingen endast aktuell för hepatitpatienter som genomgått en levertransplantation, har extrahepatiska manifestationer eller befinner sig i fibrosstadium 3 eller 4. 

Men med nya riktlinjer får också F2-patienter, som har lindrig leverskada, tillgång till effektiv behandling. Dessutom prioriteras även kvinnor med hepatit C som vill bli gravid via provrörsbefruktning.  

Annons
Annons

– Tidigare tvingades dessa patienter att åka till Danmark. Men numera kan vi behandla kvinnorna på hemmaplan vilket känns bra, säger Ola Weiland som är professor i infektionssjukdomar och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Med de nya bestämmelserna kan åtminstone ytterligare 5 000 hepatitpatienter få subventionerad behandling med direktverkande antivirala läkemedel. Ola Weiland anser att alla som behandlas ska få tillgång till en interferonfri behandling.

– Interferon ger många svåra biverkningar, exempelvis psykiska besvär, extrem trötthet och illamående. I de nya läkemedelsrekommendationerna för hepatit C anger man inte längre interferon som en förstahandsrekommenderad behandling utan interferon ges endast i andra hand - undantagsvis efter individuell risk-nyttabedömning. 

Nya läkemedel på ingång

Under 2016 och början av 2017 lanseras tre nya läkemedel mot hepatit C. Samtliga är kombinationer av tidigare preparat.  

Annons
Annons

– Därmed verkar de på flera genotyper av hepatit C. Läkemedlen har även god effekt på patienter som är co-infekterade med andra virus, exempelvis hiv.

Nästan hälften av de svenska patienterna med hepatit C har genotyp 1. Den infektionstypen var tidigare betydligt svårare att behandla än genotyp 2 och 3, påpekar Ola Weiland.

– Med peg-INF och ribavarin lyckades vi läka ungefär hälften av infektionerna kopplade till genotyp 1. Dock krävdes en behandling på 48 veckor, säger han.

Utläkningsfrekvensen av hepatit C har numera förbättrats och uppemot 90 procent av patienterna läker med direktverkande antivirala läkemedel. Dessutom tar behandlingen endast 12 veckor och bieffekterna är i princip obefintliga, påpekar Ola Weiland. 

– Både morbiditet och mortalitet kopplad till leverkomplikationer reduceras efter framgångsrik behandling med antivirala läkemedel. Samtidigt förbättras patientens livskvalitet och risken för smittspridning minskar – det är fantastiska resultat. Härnäst ligger fokus på att få fram proteashämmare och NS5A-hämmare med låg risk för resistensutveckling, säger Ola Weiland.

Genombrottet kom 2011

När forskarna väl lyckades kartlägga hepatit C-virusets genom började bitarna falla på plats och genombrottet uppmärksammades på en amerikansk konferens 2011. Då presenterade ett mindre bioteknikföretag resultat från en fas II-studie med en egen utvecklad nukleotidanalog. Ola Weiland var själv på plats bland åhörarna. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

– Intresset för föreläsningen var så stort att man tvingades öppna en intilliggande sal för att alla skulle få plats, säger han. 

Och det var otroliga resultat som presenterades - samtliga studiedeltagare som behandlats med nukleotidanalogen i kombination med ribavarin botades för sin infektion av hepatit C. 

– Jag kommer ihåg att någon ur publikhavet frågade om biverkningar och när föreläsarens svar blev ”inga” tystnade hela salen. Då förstod jag att det här var något stort – ett ögonblick som jag aldrig glömmer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.