Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Kaffe skyddar mot hepatocellulär cancer hos patienter med hepatit C

Personer som bär på kroniska infektioner av hepatit C och har utvecklad levercirros löper ökad risk för levercancer, hepatocellulär cancer. Flera metaanalyser visar dock att kaffedrickande kan skydda mot både skrumplever och levercancer. ”Jag rekommenderar mina patienter att dricka minst tre koppar kaffe om dagen i förebyggande syfte”, säger överläkare Soo Aleman.


Publicerad den: 2016-03-22 Uppdaterad den: 2020-04-29

Kaffe skyddar mot hepatocellulär cancer hos patienter med hepatit C
Annons

Idag är hepatit C en av de vanligaste orsakerna till levertransplantation i Sverige och övriga västvärlden. Att fallen har ökat markant de senaste åren beror på att majoriteten smittades av viruset under 1960 och 70-talet. I takt med att patienterna blir äldre utvecklar fler levercirros till följd av hepatitinfektionen.

Levercancer hos hepatit C-patienter ökar

Även levercancer drabbar allt fler svenskar med hepatit C, påpekar Soo Aleman som är överläkare och docent på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Idag minskar dödligheten i de flesta cancerformer men det omvända ses för hepatocellulär cancer där fallen blir allt fler. Ökningen sker även snabbare än för någon annan cancerform i västvärlden, säger hon.

Annons
Annons

Mellan fyra och fem procent av patienter med skrumplever orsakad av hepatit C drabbas årligen av hepatocellulär cancer, en process som tar uppemot 30 år. Det finns flera faktorer som kopplas till ökad risk för cancer i levern, däribland en stigande ålder och alkoholkonsumtion. Även patienter med typ 2-diabetes drabbas i större utsträckning av hepatocellulär cancer. 

– Diabetes förorsakar olika inflammationsprocesser i kroppen och ger också en ökad fettinlagring i flera organ, däribland i levern. Det ökar risken för cirros och även hepatocellulär cancer.  

Kaffedrickande skyddar patienter med hepatit C

Tack vare interferonfria läkemedel, som specifikt påverkar virusets livscykel går det att minska inflammationen och vända en ärrbildning i levern - därmed minskar risken för hepatocellulär cancer. Utöver medicinering kan patienter med kronisk hepatit C även ta till egna knep för att reducera risken för svåra leverskador. Flera metastudier visar att kaffedrickande skyddar hepatitpatienter mot levercirros och hepatocellulär cancer. 

– Kaffe innehåller olika ämnen, exempelvis diterpener och koffein. De minskar ansamlingen av toxiska produkter, har antioxidativ effekt och ökar mängden enzymer som oskadliggör vissa cancerbildande ämnen i levern. Det förebygger både cirros och levercancer.

Annons
Annons

Soo Aleman rekommenderar därför sina patienter att dricka kaffe varje dag. Te ger däremot inte samma resultat, påpekar hon.

– Det bästa är att dricka minst tre koppar kaffe om dagen. Den skyddande effekten är mindre vid exempelvis en eller två koppar.

Hepatit-patienter ska övervakas – trots SVR

Soo Aleman och kollegor vid Karolinska institutet står bakom en svensk studie som visar att hepatitdrabbade har minskad risk för hepatocellulär cancer vid SVR (sustained virologic response) - det vill säga när infektionen av hepatit C är utläkt. Den prospektiva uppföljningsstudien inkluderade 351 patienter med HCV-relaterad cirros som följdes under fem år i snitt. Resultaten visar att risken för avancerad leverskada och hepatocellulär cancer minskar från fyra procent till knappt en procent hos hepatitpatienter med skrumplever som uppnår SVR. 

– Det är visserligen en låg risk. Men ändå en risk. Vår studie visar att patienter med cirros, orsakad av hepatit C, bör fortsätta övervakas med ultraljud trots att de nått SVR. På så sätt kan eventuella tumörer i levern upptäckas i ett tidigt skede.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.