Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Läkarna vittnar om allvarlig nervsmärta hos bältrospatienter

Intresset är fortsatt stort för läkarutbildning om bältros. Hittills har 486 läkare genomfört utbildningen och testat sina medicinska kunskaper om sjukdomen. Majoriteten av läkarna anger att deras patienter med bältros drabbas av den allvarliga komplikationen postherpetisk neuralgi.


Publicerad den: 2015-02-03

Annons

Bältros, herpes zoster, är en virusinfektion med livstidsprevalens på 25 procent. Det innebär att närmare var fjärde person drabbas av sjukdomen någon gång i livet.
I dag har 486 läkare genomfört den webbaserade läkarutbildningen VadvetduomBältros på NetdoktorPro. Tanken med utbildningen är att öka läkarkårens kunskap om bältros för att underlätta snabb diagnostisering och korrekt behandling.

– Jag tycker det är mycket glädjande att över 400 kollegor genomfört utbildningens alla steg, vilket tyder på att det dels finns ett utbildningsbehov inom läkarkåren, dels att internetbaserade ”kurser” får allt större genomslag hos läkare, säger Mats Halldin, medicinsk chef på NetdoktorPro.

Många drabbas av bestående nervsmärtor

Resultatet från utbildningen visar att majoriteten av läkare, cirka 51 procent, träffar upp till fem patienter med bältros årligen. Cirka 20 procent svarar att de har fler bältrospatienter än så, mellan sex och 15 stycken per år.

Närmare 60 procent av läkarna anger även att deras patienter har drabbats av den allvarliga komplikationen postherpetisk neuralgi efter sin bältrosinfektion. Ett svårbehandlat smärttillstånd som kan vara mycket intensivt och långvarigt, från månader till år.  
I dag finns ingen botande behandling mot bältros, utan symtomen kan endast lindras. När det gäller förebyggande behandling anger många läkare att de inte informerar äldre patienter, som inte söker vård för specifikt bältros, om vaccineringsmöjligheter. Cirka 39 procent av läkarna delger endast sådan information om patienten specifikt frågar.
Uppemot 82 procent av läkarna svarar att utbildningen kommer vara till nytta i deras kliniska vardag.

– Detta visar tydligt att internetutbildningar, med lättillgänglig och uppdaterad information, är något som är tilltalande i läkarens tidspressade vardag. Jag tror det i princip gäller oavsett vilket område utbildningen handlar om, fortsätter Mats Halldin.

Läkarutbildningens innehåll är granskat av docent Marie Studahl som är infektionsläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, tillika Netdoktors expert på bältros. Hon påpekar att utbildningen tar upp fakta som läkare har stor nytta av. 

– Utbildningen innehåller fördjupad kunskap om bland annat komplikationer till följd av sjukdomen. Det här är något som fler läkare behöver kännedom om, säger hon.

Fallen av bältros kommer att öka

Annons
Annons

Det är viktigt att professionen har goda kunskaper om sjukdomen. Troligtvis kommer fallen av bältros att öka framöver eftersom den svenska befolkningen blir allt äldre, påpekar Marie Studahl.

– En högre ålder medför att immunförsvaret blir nedsatt vilket är en tydlig riskfaktor för att utveckla bältros. Därför är det viktigt att utforma strategier så vi kan hantera infektionen i framtiden.

Vill du lära dig mer om bältros eller testa dina medicinska kunskaper om sjukdomen? Ta chansen och genomför vår läkarutbildning, det tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma.
Läkarutbildningen om bältros hittar du här.

Inom vilket område skulle du vilja se en läkarutbildning framöver? Kommentera gärna direkt under artikeln.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.