Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Infektion

Nya lektioner i populär fortbildning om bältros

Det finns ett utbildningsbehov om bältros inom professionen, visar det höga deltagarantalet samt de svar som kommit in i NetdoktorPro:s fortbildning om bältros. Många läkare har uttryckt en önskan om fördjupad kunskap inom vissa områden – där vaccination och komplikationer toppar. Detta har lett fram till två nya lektioner i fortbildningen som nu finns tillgängliga.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2022-01-20

Att bältros intresserar och engagerar läkare är kanske inte är så konstigt med tanke på sjukdomens komplexitet och att en av fyra svenskar drabbas någon gång i livet, menar Anna Grahn, avdelningsöverläkare vid Infektionskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg, som har varit med och tagit fram innehållet i fortbildningen, där 830 sjukvårdspersonal hittills har deltagit.


– Det är en klinisk diagnos i första hand och eftersom det är en del besvärliga komplikationer, inte minst med kvarstående smärta, behöver flera patienter upprepad läkarkontakt. Det nya subenhetsvaccinet som nu kommit ut på marknaden är naturligtvis av stort intresse då det kan minska komplikationerna av bältros. Jag tror att primärvårdsläkare har ett behov att både fräscha upp sina kunskaper om bältros och dess komplikationer samt få veta mer om vaccinet nu när det finns tillgängligt på den svenska marknaden, säger hon.

Det nya vaccinet var det flera av deltagarna som över huvud taget inte kände till och det var också något som många önskade mer information om. Även komplikationer kring bältros ville många läkare veta mer om. Denna input har gjort att vi nu utvecklat fortbildningen och tillsammans med Anna Grahn och Lars Rombo, professor emeritus i infektionssjukdomar, adderat två nya lektioner.

– Jag rekommenderar läkare och sjuksköterskor som träffar på bältros under sitt arbete, och framför allt då inom primärvården, att genomföra utbildningen, säger Anna Grahn.

Gå till fortbildningen, med de nya lektionerna, här >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.