Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Infektion

Pneumokocksjukdom - här är riskgruppen där många saknar skydd

Ge vaccin mot lunginflammation till alla över 65 år, kräver landets seniororganisationer. Region Norrbotten såg hälso- och hälsoekonomiska vinster i att vaccinera riskpatienterna och valde att inte vänta på ett nationellt beslut – nu drygt två år senare konstaterar smittskyddsläkaren Anders Nystedt att efterfrågan på vaccin är stor hos de äldre.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-08-11

Äldre kvinna riskgrupp för pneumokocksjukdom
Annons

Varje år insjuknar cirka 1 500 personer i Sverige i pneumokocksjukdom, och en till två procent av dem avlider. Det visar uppgifter från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Sedan 2009 ingår pneumokockvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Men även äldre behöver skydd mot pneumokocksjukdom och sedan fyra år tillbaka rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla över 65 år att vacciner sig. Kostnaden får individen själv stå för eftersom det saknas ett nationellt beslut om subventionerad vaccination. Om inte sjukvårdsregionen tar frågan i egna händer – såsom Region Norrbotten.

Erbjuder vaccin mot pneumokocker i samband med vårdbesök

Sedan mars 2018 erbjuds alla personer över 65 år samt riskgrupper i Norrbotten att kostnadsfritt få vaccin mot invasiv pneumokocksjukdom. Sjukvården har som uppdrag att varje gång en ovaccinerad riskpatient är på besök inom vården, året runt, oavsett anledning, erbjuda pneumokockvaccination.

– Regionledningen i Norrbotten såg hälso- och sannolikt hälsoekonomiska vinster i att vaccinera upp riskpatienterna och valde att inte vänta (vi har ju redan väntat rätt länge) på federalt beslut, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Region Norrbotten, i en tidigare intervju med NetdoktorPro.

Annons
Annons

Nu drygt två år senare kontaktar NetdoktorPro Anders Nystedt för att följa upp det lokala vaccinationsprogrammet.

Har ni kunnat se några effekter av vaccinationsprogrammet än?

– Lite för tidigt kanske men tendens till. Hade tänkt göra en djupanalys i vintras men det kom något emellan…

Har efterfrågan på vaccination förändrats under corona-pandemin?

– Har inte hört så. Primärt under epidemin var det lite snack om detta men inte nu.

Hur ser täckningsgraden bland 65 år och äldre ut?

– Passerade väl 50 procent i fjol.

Annons
Annons

Tror du att fler regioner kommer anamma er modell för pneumokockvaccination?

– Flera resonerar på detta sätt, så jag hoppas det.

Vidare berättar Anders Nystedt att regionen nu kommer fortsätta följa upp vaccinationsfrekvensen samt även incidensen av invasiva pneumokockinfektioner i slutenvård, samt lunginflammationsdiagnoser i öppen och slutenvård över tid.

Äldre riskerar allvarlig pneumokocksjukdom

Några andra som hoppas på att fler tar efter Norrbottens modell är Senoirorganisationerna SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna. I ett gemensamt brev till Folkhälsomyndigheten, som skickades i maj 2020, argumenterar de för ett nationellt beslut.

I brevet lyfts Danmark som ett exempel, som sedan våren 2020 erbjuder alla invånare som är 65 år eller äldre gratis pneumokockvaccination. Detsamma gäller även andra riskgrupper. Syftet är att minska antalet sårbara patienter som drabbas av allvarliga sjukdomar och hjälpa till att förhindra överbelastning av sjukvårdssystemet.

För att slippa trängas i väntrum för att få vaccin framhåller de Region Norrbottens modell – att erbjuda vaccination vid besök i vården. Andra alternativ är besök hos de äldre, eller som i Danmark med mobila uppsökande vaccinationsbussar, skriver förbundsordförande Eva Eriksson, Christina Tallberg, ordförande för PRO och Berit Bölander, ordförande för SKPF Pensionärerna.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.