Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Infektion

Uppdaterade behandlings-rekommendationer för influensa

Årlig vaccination bland riskgrupper är viktigaste åtgärden för att begränsa medicinska konsekvenser av säsongsinfluensan. Det är Läkemedelsverkets budskap i sin uppdaterade behandlingsrekommendation. Detta  sker i samband med att ett nytt läkemedlet mot influensa godkänts.


Lovisa
Publicerad den: 2022-06-28

Annons

Sist Läkemedelsverket publicerade rekommendationer på området var för över 10 år sedan. Och nu är det dags igen. Orsaken till att myndigheten väljer att ta ett nytt grepp om det hela har bland annat att  göra med att ytterligare ett antiviralt läkemedel godkändes för behandling  i fjol – baloxavir. Det innebär att det för närvarande finns tre godkända substanser för antiviral behandling mot influensa.

Det nya läkemedlet som till skillnad från de andra neuraminidashämmarna är en cap-endonukleashämmare ges som engångsdos och har lika god effekt som de övriga.

INFLUENSAVACCIN IDAG

För närvarande finns tre godkända substanser för antiviral behandling mot influensa:
• oseltamivir tablett, (vuxna och barn från 13 år)
• zanamivir inhalation (vuxna och barn från 5 år)
• zanamivir infusion (vuxna)
• baloxavir tablett (vuxna och barn från 12 år).

 

Årlig vaccination viktigast

I ett uttalande på myndighetens webbplats slår Maria Furberg, infektionsöverläkare och utredare på Läkemedelsverket fast att årlig vaccination av riskgrupper är den viktigaste åtgärden för att förebygga influensa i befolkningen, men att även vaccinerade personer kan insjukna och behöva behandling.

Annons
Annons

– Läkemedel mot influensa har bättre effekt ju tidigare i sjukdomsförloppet de sätts in och bör användas till smittade som tillhör medicinska riskgrupper. Läkemedlen är mycket effektiva när de ges som profylax efter exponering, vilket är värdefullt om influensasmitta upptäcks på exempelvis ett särskilt boende för äldre, säger hon.

Även antiviral behandling beskrivs som en viktig del i att hindra smittan, men då som ett komplement till vaccinet.

Så fungerar vaccinet

När det gäller vaccinet skyddseffekten ligger den i genomsnitt  på 60 procent, men avtar successivt efter några månader.

Genom att tidigt sätta in antiviral behandling minskar tiden med symtom, mängden virus som utsöndras och risken för komplikationer av sjukdomen, och ju tidigare läkemedlet sätts in desto bättre effekt.

Annons
Annons

Behandling rekommenderas till riskgruppspatienter, exempelvis de över 65 år, gravida, patienter med kroniska sjukdomar eller vid tillstånd med kraftigt nedsatt immunförsvar. Läkemedlen fungerar dessutom profylaktiskt och kan sättas in efter eventuell exponering. Behandlingen ska då börja så nära inpå det att personen utsatts för smitta.

Även om biverkningar sällsynta är den vanligaste komplikationen illamående – särskilt efter oseltamivir.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.