Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

3 oväntade levercancerpatienter

Varje år diagnostiseras runt 500 nya fall av hepatocellulär cancer som nästan uteslutande uppstår till följd av andra tillstånd så som levercirros och hepatit. Samtidigt finns det viktiga undantag att observera där den vårdsökande går ifrån den stereotypa bilden av patienten med levercancer.


Lovisa
Publicerad den: 2019-12-23 Uppdaterad den: 2020-08-19

3 oväntade levercancerpatienter
Annons

1. Frisk från hepatit

Omkring 80 procent av de som drabbas av hepatocellulär cancer (HHC), har sedan tidigare en bakomliggande allvarlig leversjukdom, såsom kronisk hepatit C eller fettleverhepatit. Samtidigt finns det också fall där tidigare virusinfektion saknas. Akut intermittent porfyriär är exempel på ett sådant tillstånd där en ökad risk att utveckla HHC ses – trots att tidigare leversjukdom inte är involverad. Symtom som vanligen observeras vid akut intermittent porfyriär är buksmärtor, påverkan på nervsystemet och psykiska besvär. 

2. Medelålders kvinna

Levercellscancer är betydligt vanligare bland män. 75 procent av patienterna är 65 år eller äldre. Men som med det mesta finns det undantag. Autoimmun hepatit är en ovanlig leversjukdom där risken att utveckla skrumplever och levercancer är 55 gånger högre än hos friska. Framför allt är det kvinnor som drabbas. Sjukdomen kan debutera under hela livet och har utan behandling dålig prognos. Dock ger oftast inflammationsdämpande läkemedel goda resultat.

3. Patient med måttlig alkoholkonsumtion 

Att alkohol är cancerframkallande fastslogs redan 1988 av WHO:s forskningsorganisation International Agency for Research in Cancer och under 2000-talet har sambanden också stärkts. 

Annons
Annons

Inom vården är det framförallt riskkonsumenterna som det fokuseras på när det gäller information om alkoholens koppling till levercancer. I Sverige uppskattas drygt var tionde vuxen ha riskabla alkoholvanor och att misstänka levercancer hos patienter i denna grupp ligger ofta närmare till hands. 

Samtidigt finns evidens för att alkohol även ger ökad cancerrisk vid måttligt intag. Faktum är att varje standardglas per dag ökar risken för levercancer med sju procent. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.