Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Onkologi

En ny cancerportal för molekylärbiologi

En ny nationell och virtuell cancerportal ska genomsyra alla verksamheter av forskning och vård kring cancer och leda till bättre diagnostik, läkemedel och sjukvård. Bengt Westermark presenterade sin vision under Svenska lungcancerstudiegruppens möte.

Annons

− Sjukvården suger musten ur forskarna och det är ett problem för den kliniska forskningen, sa Bengt Westermark, seniorprofessor i tumörbiologi vid Uppsala universitet och tidigare ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. 

Han pekade på att både sjukvården och forskningen kring cancer är fragmentiserad på grund av skilda huvudmannaskap och ett stort antal regioner och landsting. För att förbättra samarbetet mellan sjukvård, akademisk forskning och läkemedelsindustrin föreslår han därför att en nationell cancerportal ska införas.

Annons
Annons

− Idag finns det många samarbeten. Universitet och universitetssjukhus har till exempel lång erfarenhet av att arbeta tillsammans. Men mycket vilar på personliga kontakter och det saknas ett övergripande strukturellt samarbete kring cancerforskning.

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Startar nästa år

Under hösten implementeras de första delarna av cancerportalen för att den ska kunna starta 2015. Fokus ligger på molekylärbiologisk forskning och målet är att på kortare sikt skapa en forskningsportal med fullständiga kliniska data, speciellt för ovanliga behandlingar med ALK-riktad terapi vid lungcancer. Läs mer om den här.

 

Annons
Annons

I princip alla som bidrar till utvecklingen av cancervård och forskning ska också bidra till cancerportalen. Det handlar till exempel om strategiska forskningscentra, kliniska forskningscentra, Sveriges kommuner och landsting, biobanker och SciLifeLab. En särskilt stor roll lägger Bengt Westermark vid Regionala cancercentrums, RCC:s, medverkan.

− RCC har forskningssamordning i sin arbetsbeskrivning och i det ligger det som vi försöker åstadkomma. En regional bas men som samlas nationellt. I RCC finns redan ett nationellt samarbete mellan sex områden där cheferna träffas nationellt en gång i månaden.

Genom att på så sätt samordna forsknings- och sjukvårdsinsatser på ett nationellt plan tror han att det kan leda till exempelvis bättre diagnostik och behandlingseffekter och en effektivare sjukvård med återkoppling till industrin.

Han kallar det för en portal därför att det inte är tänkt som en särskild organisation, placerad i ett särskilt hus, utan som ett virtuellt samarbete.

− På ett tumörbiologiskt sätt ska det växa infiltrativt och inte expansivt in i andra organisationer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.