Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Onkologi

Individanpassad behandling i lungcancervården

Hallå där Karl-Gustav Kölbeck, överläkare i lungmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset. Du har precis skrivit en medicinsk översikt om lungcancer. Vilka är de senaste trenderna inom lungcancerområdet?

Annons

− Det som forskas intensivt på nu är möjligheterna till detaljerad karakterisering av de enskilda tumörerna, framför allt analyser av vävnadsprover, som grund för en individanpassad behandling. Flera olika behandlingsprinciper har utvecklats, att användas framför allt vid avancerad tumör, och många nya substanser är ute i prövning. 

Antalet insjuknade i lungcancer i Sverige ökade drastiskt under senare delen av 1900-talet, och har, efter att ha legat konstant under ett par decennier, nu åter börjat öka. Vad beror det här på?

 − Orsaken till ökningen var till stora delar cigarettepidemin. Andelen rökare har minskat under de senaste decennierna, vilket påverkat nyinsjuknandet gynnsamt. Orsaken till ökningen under senare år är troligen två: 1. Vi blir fler. 2. Vi blir äldre.

Annons
Annons

Femårsöverlevnaden är i Sverige endast 16 procent, men har förbättrats under de senaste årtiondena. Vilka är de viktigaste bidragande orsakerna till detta?

− Förbättrad behandling och allmänt bättre hälsoläge.

Vad skulle behöva prioriteras för att förbättra situationen för lungcancerpatienter i nuläget?  

− Förbättrad utredning med avseende på vävnadspover och tumörkaraktertisering och att alla erbjöds en optimal behandling. Fler, intresserade människor som jobbar inom området- sjuksköterskor, läkare och andra och bättre resurser för omvårdnad, rehabilitering.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Vad har du själv på gång i ditt liv?

− Ett litet barnbarn har kommit till världen! Och mycket spännande händer på min arbetsplats, med utveckling av ett Lungonkologiskt Centrum inom Karolinska!


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.