Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Ny KRAS-hämmare ger hopp om bättre prognos vid lungcancer

Under ASCO 2022 – världens största cancerkongress som nyligen hölls i Chicago, presenterades viktiga fynd kring en ny KRAS-hämmare. Det här inger ytterligare hopp om en ljusare framtid för patienter med långt framskriden lungcancer. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-06-29

Ny KRAS-hämmare ger hopp om bättre prognos vid lungcancer
Annons

Kras tillhör idag den vanligaste tillväxtmutationen vid lungcancer i Sverige och  förekommer i upp till 40 procent av tumörerna vid icke-småcellig lungcancer.  

 Även om utvecklingen på senare år gått framåt vad gäller skräddarsydd behandling vid lungcancer, så har det fortfarande ansetts svårt att att hitta en specifik terapi för just  mutationer i Kras-genen. Orsaken till svårigheterna har bland annat handlat om att målproteinet helt enkelt varit för komplicerade för att påverka med blockerande läkemedelsmolekyler.

Efterlängtade och lovande resultat 

 Resultaten som presenterades under ASCO 2022 var därför mycket välkomna och nu hoppas man äntligen ha nått genombrottet för en effektiv behandling även för dessa patienter. Fynden gäller det nya läkemedlet adagrasib.

Annons
Annons

Det man kunde se efter att ha utvärderat läkemedlet bland 116 patienter med framskriden icke småcellig lungcancer, var att lungtumören krympte betydligt hos 43 procent av deltagarna efter att målriktad behandling med den nya kras-hämmaren satts in. Forskarna framhåller också att tumörbördan av annars svårbehandlade hjärnmetastaser krympte hos en tredjedel av patienterna. 

Vad gäller biverkningar drabbade det nästan alla patienter i studien, och gjorde att 7 procent av dem slutade ta läkemedlet. 

Hopp om kras-hämmare inget nytt

Att den här typen av KRAS-hämmare har goda förutsättningar är dock inget nytt. Redan under ASCO kongressen i fjol presenterades lovande data för läkemedlet sotorasib, vilket i sin tur öppnade för ett första godkännande av den här typen av behandling vid lungcancer i EU. 

De studier som bedrivits kring de båda läkemedlen är utformade på mer eller mindre liknande sätt – både sett till resultat och upplägg. I bägge studierna saknas dock kontrollgrupp, vilket gör att resultaten behöver tolkas med försiktighet. 

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.