Nytt nationellt vårdprogram ska ge mer jämlik lungcancervård

Lagom till årets början kan professionen ta del av ett uppdaterat nationellt vårdprogram för lungcancer. ”En av de stora nyheterna är delen om målriktad terapi som har fått en etablerad roll i behandlingsrekommendationer”, säger överläkaren Bengt Bergman.


Publicerad den: 2015-01-15
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons
Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har omarbetats ordentligt. Hela materialet har skrivits om, och främst behövdes uppdateringar gällande behandling och utredning.

– 2008 reviderades specifikt kapitlet om kemoterapi, men resterande material är från 2001. Så den här uppdateringen var nödvändig, säger överläkaren och docenten Bengt Bergman vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.


Han är arbetsgruppens ordförande och en av flertalet läkare som arbetar med Överläkare Bengt Bergman. Lagom till årets början kan professionen ta del av ett uppdaterat nationellt vårdprogram för lungcancer.vårdprogrammet. Materialet har tidigare varit på remiss hos både professionen och landstingens linjeorganisation. I dagsläget är processen inne på sin slutfas och vårdprogrammet ska endast genomgå finjusteringar innan det blir tillgängligt för sjukvården.

– Det kommer att släppas under årets första kvartal, säger Bengt Bergman. 

Målriktad terapi vid lungcancer en nyhet

Det finns flera nyheter i den uppdaterade versionen av vårdprogrammet. Den viktigaste förändringen hittas i delen om behandlingsrekommendationer vid lungcancer.

– Avsnittet om målriktad terapi är helt nytt. I dag har den behandlingsformen fått en etablerad roll för patienter med metastaserad, icke-småcellig lungcancer.

Även strålbehandling av cancer i lungorna har utvecklats. Nuförtiden används precisionsbestrålning vid primär behandling, exempelvis hos patienter i tumörstadium I-II.  Det nationella vårdprogrammet för lungcancer har dessutom fått ett nytt avsnitt som berör omvårdnad och psykosocialt omhändertagande. I den aktuella upplagan presenteras även ett nationellt lungcancerregister samt separata avsnitt om intrathorakala tumörformer som bronkialcarcinoid, malign pleruamesoteloim och thymom, eftersom det saknas nationella vårdprogram för dessa.

Den första upplagan av nationellt vårdprogram för lungcancer kom redan 1991. Ansvarig utgivare var planeringsgruppen för lungcancer i samarbete med Regionalt onkologiskt centrum i Uppsala- och Örebroregionen, med finansiellt stöd av Cancerfonden. Tio år senare, 2001, skedde en omfattande revidering av programmet och 2008 uppdateras avsnittet om kemoterapi.

Annons
Annons

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

  • Avatar Tidigare användare 2015-01-27 09:39 (7 år sen)

    Tanken är att materialet ska utgöra en kunskapsbas för kliniskt handlande vid lungcancer, samt fungera som grundläggande förutsättning för jämlik vård.– Lungcancer är en komplicerad sjukdom och det är viktigt att beslut om utredning och behandling baseras på en bra bakgrundskunskap, säger Bengt Bergman.Han påpekar att det nationella vårdprogrammet för lungcancer har heltäckande direktiv till skillnad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för lungcancervård från 2011 som värderar ett urval av åtgärder. Vårdprogrammets syfte är att redovisa samt värdera åtgärder utifrån ett större sammanhang.Årets upplaga har initierats av planeringsgruppen för lungcancer och slutförs i samarbete med Regionala cancercentrum. Det innehåller rekommendationer om bland annat prevention, behandling, uppföljning och utredning vilket baseras på faktagranskning. Dock är det n


Annons
Annons
Annons