Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Pilotstudie för screening av lungcancer inleds

I höst inleds en pilotstudie vid Karolinska universitetssjukhuset kring screening av lungcancer .Förhoppningen är att kunna upptäcka fler fall i tid. 

– I Sverige skulle kanske 500 liv kunna räddas, säger en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-08-28

Annons

Pilotstudien som inleds hösten 2022 vid Karolinska universitetssjukhuset handlar dels om att tidigt identifiera tecken på sjukdom för att på så vis kunna sätta in rätt behandling i tid och rädda liv. 

Om vi kan upptäcka och behandla lungcancer i ett tidigare skede finns det stora vinster att göra. I Sverige skulle sannolikt 500 liv per år kunna räddas. Omräknat till Stockholms förhållanden handlar det om cirka 100 personer, säger Gunnar Wagenius, överläkare på Lungonkologiskt Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset.

Hoppas få svar på vilka resurser som krävs

En primär fråga som forskarna hoppas kunna få svar på handlar om hur mycket resurser som skulle krävas för att den här typen av screeningprogram ska kunna genomföras på ett effektivt sätt. Och på sikt handlar det om att utforma ett screeningprogram på nationell nivå för både män och kvinnor i riskgrupper

Annons
Annons

Ett första steg blir att skicka ut enkäter om rökvanor bland 15 000 slumpvis utvalda kvinnor i södra Stockholm. De som rökt ett paket cigaretter om dagen i trettio års tid eller två paket om dagen i femton år, kommer att kallas till en lungundersökning med datortomograf på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Fler kan få botande behandling  

– Hos de allra flesta vi undersöker kommer vi inte att hitta något. Men vi vet att cirka var tionde som rökt i den här omfattningen drabbas av lungcancer. Upptäcks cancern på ett tidigt stadium då den inte är så spridd finns goda möjligheter att ge en behandling som botar, säger Gunnar Wagenius.

Pilotstudien för lungcancerscreening organiseras av Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland på uppdrag av Region Stockholm. 

 

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.