Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Sen upptäckt för icke rökande lungcancerpatienter

Samtidigt som svenskar röker mindre ökar också antalet lungcancerfall bland ickerökare. Inte minst gäller detta kvinnor. Gruppen som på många sätt frångår den stereotypa lungcancerpatienten har på grund av detta varit svår att hitta och många har fått sin diagnos försent. 


Lovisa
Publicerad den: 2019-12-17

Sen upptäckt för icke rökande lungcancerpatienter
Annons

Även om rökning ensamt eller tillsammans med andra riskfaktorer är den i särklass vanligaste orsaken till att utveckla lungcancer så ökar också gruppen där de som drabbas själva aldrig rökt. Speciellt är det bland kvinnor som sjukdomen blir vanligare. Enligt lungcancerkvalitetsregistret har cancerformen ökat med hela 70 procent bland kvinnor de senaste 20 åren. Bland män syns däremot en minskning.  Framförallt är det icke-småcellig lungcancer, mer specifikt adenocarcinom som blivit vanligare. Varför det ser ut som  det gör är ännu inte helt fastställt, även om teorierna är många.  

Förändrad bild av lungcancerpatienten 

Detta innebär att den stereotypa bilden av lungcancerpatienten som en rökande 70-årig man inte alltid stämmer överens med verkligheten. Patienter som tidigare inte förutsagts ligga i riskzonen har därför varit svåra för primärvården att hitta vilket i sin tur försenat diagnos och möjlighet till rätt behandling. 

Även det faktum att symptomen vid lungcancer  inte sällan kommer först i avancerat stadium, har också det begränsat möjligheten till tidig upptäckt. Många gånger har det varit mer eller mindre slumpen som fått avgöra om sjukdomen hittats. 

Annons
Annons

Screening en omdiskuterad metod

I arbetet mot att fler ska få sin diagnos i tid har screening varit en minst sagt omdiskuterad fråga. Metoden har tidigare varit starkt ifrågasatt eftersom det helt enkelt inte funnits tillräckligt med evidens. Men nu övertygar nyare studier med belägg för att man genom screening av riskpatienter faktiskt kan minska mortaliteten vid  lungcancer. 

Men det handlar inte bara om att hitta patienterna i tid. Även den efterföljande behandlingen är avgörande för prognosen. Utifrån den kunskap som finns idag vet vi att lungcancer hos icke-rökare skiljer sig från den hos rökare. Det skapar i sin tur också behov av mer anpassade behandlingar. 

Framtid med målinriktade läkemedel 

På senare år har målinriktade läkemedel fått etablerad roll i behandlingen av patienter med spridd icke småcellig lungcancer. Detta genom behandling som är direkt riktad mot de molekylära förändringar som driver cancercellernas tillväxt. 

Men för att fler cancerpatienter ska kunna dra nytta senaste decenniets framsteg med precisionsmedicin behövs dock en mer heltäckande molekylär diagnostik. Pågående forskning som just handlar om att hitta specifika signalvägar hos tumörer är med andra ord otroligt viktig i arbetet mot att fler ska bli friska. 

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Även immunterapiläkemedel är en relativt ny behandling som faktiskt ser ut att kunna ge 30-70 procents ökad chans till ettårsöverlevnad efter påbörjad behandling. Men då gäller det också att hitta patienten innan det är försent. 

Fakta Lungcancer

  • 4000 personer diagnostiseras med lungcancer årligen 
  • 4000 dör av lungcancer varje år 
  • Lungcancer bland kvinnor har ökat med 70 procent senaste 20 åren
  • 20 procent av kvinnor som får lungcancer har aldrig rökt

Källa: Socialstyrelsen, lungcancerkvalitetsregister, Karolinska Institutet


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.