Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Senaste inom prostatacancervården – fler levnadsår med förbättrad livskvalitet

Överlevnaden näst intill fördubblades när patienter med avancerad prostatacancer fick tilläggsbehandling. Det är så pass övertygande resultat att det kan komma att ändra klinisk praxis, menar överläkaren Jan-Erik Damber, som tog del av studien som presenterades under cancerkongressen ESMO.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-10-20

Senaste inom prostatacancervården – fler levnadsår med förbättrad livskvalitet
Annons

Det har skett stora framsteg vid behandling av prostatacancer de senaste åren. Vid det virtuella mötet European Society of Medical Oncology (ESMO) 2020 presenterades de senaste fynden. Enligt Jan-Erik Damber, specialist i urologi och seniorforskare vid Göteborgs universitet, var det en studie som stack ut.

Det var Dr. Nicholas James som presenterade uppdaterade, långsiktiga resultat av den randomiserade STAMPEDE-studien, där patienter med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC) fick behandling med abirateronacetat utöver standardbehandling med hormonläkemedeel (ADT), jämfört med ADT ensam.

– Man tittade på femårsöverlevnaden, som ökade från 3,8 till 6,6 när patienterna fick abirateron vilket ju är mycket bra. Idag ges behandlingen bara till de där standardbehandlingen inte ger någon effekt, men nu är resultaten så pass övertygande att det kanske kommer att ändra praxis, säger Jan-Erik Damber.

Annons
Annons

Analysen visar därmed att nyttan med abirateronacetat vid metastaserad hormonkänslig prostatacancer kvarstår under lång tid.

Fler spännande behandlingsresultat

PROfound-studien: Slutliga överlevnadsdata presenterats för PARP-hämmaren olaparib. Detta gäller alltså patienter med prostatacancer som inte svarar på hormonbehandling och som har hög risk att utveckla metastaserande sjukdomar, med åtminstone en förändring i BRCA1-, BRCA2- eller ATM-generna. De goda resultaten från fas 3-studien gjorde att EU:s expertpanel nu rekommenderar olaparib, som godkänns att säljas i Europa för denna patientgrupp.

SPA-studierna: Mycket uppföljande data, bland annat redovisade biverkningar vid tilläggsbehandling med en modern androgenreceptorblockerare vid icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC).

– Resultaten visade på god livskvalitet och lite biverkningar. Nu ska diskussionerna om godkännande ske och mycket talar för att behandlingskombinationen borde godkännas för de här patienterna, säger Jan-Erik Damber.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

Behandla metastaser lokalt

En annan studie som redovisades under ESMO visar effekt av lokal behandling vid metastaserande sjukdom. Resultaten från denna fas 2-studie visar att både lokal strålbehandling och kirurgi har god effekt hos prostatacancerpatienter som har ett begränsat antal metastaser.

– Det är en liten studie så vi får se, men resultatet är intressant, säger Jan-Erik Damber.

Skräddarsydd behandling

Genom genetisk testning, så kallad NGS-testning (Next Generation Sequencing), är det möjligt att kartlägga genetiska egenskaper i en cancertumör och på så vis skräddarsy behandlingen för den enskilda patienten. Syftet är att behandlingen ska ge ökad överlevnad med mindre biverkningar. Detta diskuterades under ESMO då det fortfarande saknas riktlinjer för hur NGS ska användas i onkologisk praxis.

– Kan man hitta biomarkörer kan man individualisera och ge rätt behandling från början, säger Jan-Erik Damber.

Vad återstår innan metoderna kan börja användas inom svensk sjukvård?

– Problemet är att metoderna är komplicerade och ännu inte standardiserade vad gäller biomarkörer, det finns inte tillgängliga på våra rutinlab inom vården, Dessutom är forskningen lite ”spretande” ännu och mer forskning på området måste genomföras. Det pågår en stor svensk studie (PROBIO) där man utnyttjar biomarkörer för att styra behandlingsval, säger Jan-Erik Damber.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.