Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Nyhet | Onkologi

Studie: Lägre risk för hudcancer bland fetmaopererade

I 18 år har forskare följt patienter som genomgått magsäcksoperation, så kallad fetmakirurgi, och tittat på förekomsten av hudcancer. Resultaten visar nu att patienter som genomgått operationen i lägre utsträckning insjuknat i elakartad hudcancer, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet. 


Publicerad den: 2019-11-11

fetma
Annons

Totalt har över 4 000 patienter deltagit i den svenska så kallade SOS-studien där hälften av deltagarna genomgått fetmakirurgi.

Efter 18 års uppföljning hade 23 personer i kirurgigruppen fått någon typ av elakartad hudcancer, det vill säga skivepitelcancer och malignt melanom, jämfört med 45 personer i kontrollgruppen. 
– Det här ger ytterligare evidens för att det finns en koppling mellan fetma och elakartad hudcancer, och att man borde betrakta fetma som en riskfaktor för de här cancerformerna, säger studiens försteförfattare Magdalena Taube i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.
 
Resultaten visar på en koppling mellan fetma och hudcancer. Däremot ska fetmakirurgi inte ses som en förebyggande åtgärd på befolkningen i stort för att minska risken för hudcancer, det är forskarna tydliga med att poängtera. 

Den svenska studien var en icke-randomiserad studie som startade 1987 vid Göteborgs universitet. 

Annons
Annons

Läs även: Bilder på malignt melanom – så ser ett onormalt neavus ut 

Annons
Annons

    Källor

  • Göteborgs universitet - https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//minskad-risk-for-malignt-melanom-efter-fetmakirurgi-.cid1653053

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.