Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Debatt | Infektion

Dags att eliminera hepatit C i Sverige!

Ett Sverige utan hepatit C är ett bättre Sverige. Skulle Sverige besluta om en plan för att eliminera viruset kommer fler att kunna leva ett drägligt liv, färre kommer att dö i levercancer och många liv räddas. Det skriver Suzanne Borén-Andersson, ordförande i Riksföreningen Hepatit C, i debattartikeln här.

Annons
40 000 svenskar bär på hepatit C-viruset, ett virus som är sex gånger vanligare än hiv i Sverige och dessutom betydligt mer smittsamt. Ytterligare cirka 2 000 personer diagnosticeras med hepatit C varje år. Över hundra fall av levercancer upptäcks till följd av hepatit C och det genomförs cirka 35 levertransplantationer. 2014 avled närmare 180 svenskar i sviterna av sjukdomen – vilket motsvarar två tredjedalar av dem som dog i trafiken i Sverige samma år.

Hepatit C var länge i princip omöjligt att bli frisk från. Tack vare nya innovativa läkemedel kan patienter med hepatit C bli friska på endast åtta till tolv veckor. De nya behandlingarna har betydligt bättre effekt, väsentligt färre biverkningar och kortare behandlingstid än tidigare behandlingsalternativ.  

Bara de sjukaste med hepatit C erbjuds behandling

Flera tusen personer har fått behandling. Men många av dem som smittats inom sjukvården, bland annat i samband med blodtransfusioner, erbjuds inte behandling idag. Det är oacceptabelt. Jag tillhör de lyckligt lottade som har fått behandling och blivit frisk men fortfarande är det bara de allra sjukaste som erbjuds behandlingen. 

Hepatit C räknas till de allmänfarliga sjukdomarna och i smittskyddslagen står följande: ”Den som bär på en allmänfarlig sjukdom skall av behandlande läkare erbjudas den vård och behandling som behövs för att förebygga eller minska risken för smittspridning.”. 

Trots denna skrivning i smittskyddslagen är det tyvärr många som inte erbjuds någon behandling över huvud taget alls. Staten har nämligen beslutat att endast ersätta landstingen för de mest sjuka – de som är i de så kallade fibrosstadierna F2 till F4. 

Annons
Annons

Sverige har inte heller någon nationell plan mot eliminering av hepatit C, trots att detta finns i andra länder och FN-organet WHO uppmanar alla länder att ha en nationell strategi. För hiv finns en nationell strategi, men för hepatit C som är sex gånger så vanligt finns ingen plan!

Priset för behandlingarna mot hepatit C är än så länge tämligen högt. Men priset för att inte behandla alla är högre, inte minst på det personliga planet. Priset blir också högt för samhället om inte alla kan erbjudas behandling. Varför? Många av dem som idag bär på viruset kommer under de kommande 20 åren att utveckla sjukdomar av viruset som i värsta fall leder till levercancer och döden. Andra vårdinsatser krävs även för de lindrigare symptomen. Många av de smittade eller deras anhöriga kan inte heller arbeta fullt ut vilket leder till minskade skatteintäkter. Under tiden fortsätter smittspridningen. Det är därför även samhällsekonomiskt klokt att ta fram en nationell plan så att alla – inte bara några – kan få behandling. 

Långsiktig strategi krävs

I Sverige har vi ett effektivt sjukvårdssystem och lever i ett av världens rikaste länder. Vi skulle kunna vara ett av de första länderna i världen som helt eliminerar hepatit C. Nu krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att ta steget till en långsiktig strategi för eliminering av viruset. Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström kan ta ledarrollen för att skriva historia och eliminera hepatit C i Sverige. Beräkningar visar att det skulle räcka med en måttlig ökning av antalet behandlingar i Sverige – från 2 800 till 4 200 per år – under ett antal år för att eliminera sjukdomen helt i Sverige. Och när fler behandlas kommer dessutom priset på varje behandling att sjunka.

Ett första steg är att ge vården mer långsiktiga förutsättningar med förebyggande insatser och behandling av smittade. Hittills har landstingen först fått besked om den statliga finansieringen av hepatit C-behandlingar kring midsommar under innevarande år. Landstingen har med andra ord inte ens vetat om de får ersättning för de behandlingar de genomfört mot hepatit C under årets första sex månader. Sena besked kring finansieringen gavs även förra året. Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) behöver komma överens om fleråriga planer för hur behandlingarna ska finansieras.

Annons
Annons

Ett Sverige utan hepatit C är ett bättre Sverige. Skulle Sverige besluta om en plan för att eliminera viruset kommer fler att kunna leva ett drägligt liv, färre kommer att dö i levercancer och många liv räddas. 

Det är dags för en elimineringsplan för hepatit C i Sverige!


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons