Intervju | Infektion

Interferonfri behandling i fokus för utläkning av hepatit C

Redan till nyår förväntas interferonfria behandlingar finnas tillgängliga som läker samtliga genotyper av hepatit C på kort tid. Ett första steg för att motverka epidemin av HCV, menar Ola Weiland som är professor och överläkare i infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset.


Publicerad den: 2014-10-24
Författare: Maria Gustavsson, Redaktör, NetdoktorPro

Annons

Annons
Annons

Utvecklingen av läkemedel mot hepatit C-viruset, HCV, går snabbt. Snart kommer det finnas interferonfria behandlingsalternativ som verkar på alla genotyper av viruset. De nya läkemedlen är efterlängtade, menar Ola Weiland som är professor i infektionssjukdomar och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

- Många patienter tål inte att behandlas med interferon, andra har haft kontraindikationer för interferonanvändning och vissa vill inte genomgå behandlingen. Främst på grund av stora biverkningar.

Han nämner en rad bieffekter, däribland illamående, extrem trötthet och psykologiska besvär.

Utläkning av hepatit C efter 12 veckor

Redan nu finns de nya interferonfria läkemedlen tillgängliga. Standardtid för behandling är satt till 12 veckor, men i vissa studier har utläkning redan setts efter åtta veckor. En stor skillnad jämfört med nuvarande behandlingstider som kan uppgå till cirka 48 veckor.

Annons
Annons

- Dessutom är bieffekterna små, eller nästan obefintliga, med de interferonfria läkemedlen. Det är därmed en betydande skillnad.

Med de nya behandlingsalternativen blir det troligtvis enklare att vårda större grupper av patienter. Ett första steg för att motverka HCV-epidemin, menar Ola Weiland.

Studier av interferonfria behandlingar har visat minst 90-procentig utläkning hos patienter av både genotyp 1, 2, 3 och 4. Vilken utläkningseffekt som de nya läkemedlen har på patienter med avancerad leversjukdom, eller cirros, är svårt att avgöra eftersom antalet behandlade är relativt begränsat i dagsläget.

Resultat från en fas III-studie som omfattade 380 patienter, där en trippelkombination av direktverkande antivirala läkemedel användes, redovisar dock lika goda resultat för patienter av genotyp 1a och 1b som hade Child A-cirros.

Ola Weiland tror att framtidens behandlingar mot hepatit C kommer utgöras av två eller flera läkemedelsklasser, med direkt antiviral verkan, som kombineras. Exempelvis nukleotidanaloger (NUC), icke-nukleotider (NNUC), proteashämmare (PI) eller NS5A-hämmare.

Tabletter istället för injektioner

Ett flertal proteashämmande läkemedel mot hepatit C är under utveckling, ett har nyligen godkänts i maj månad i år. Men hittills har bara en nukleotidanalog fått godkänt av EMEA, Europeiska läkemedelsmyndigheten. Detta skedde tidigare i år.

De nya interferonfria läkemedlen mot hepatit C är ett resultat av närmare 20 års forskning och det ligger stora resurser bakom utvecklingen. Ola Weiland är säker på att interferonfria behandlingar helt kommer ersätta de interferonbaserade i framtiden. Han nämner att de nya läkemedlen är i tablettform, till skillnad mot dagens interferonbehandlingar som injiceras. 

 - Ingen kommer att vilja ha de gamla medicinerna sedan. Det är jag övertygad om.  

Tror du att de nya behandlingsalternativen kan få bukt på HCV-epidemin? Kommentera gärna under artikeln.

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons