Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Män svarar sämre på behandling mot hepatit C

Hallå där Soo Aleman, specialistläkare inom gastroenterologi och hepatologi samt docent vid Karolinska universitetssjukhuset, tillika Netdoktors expert på hepatit C.


Publicerad den: 2014-12-03

Annons

Vad är det för typ av virus som orsakar hepatit C?

– Det är ett enkelsträngat RNA-virus som finns i flera olika genotyper. Viruset infekterar främst hepatocyter och redan några veckor efter infektion kan HCV-RNA påvisas i blodet. Virustitern når snabbt höga nivåer och uppkomsten av serumantikroppar mot HCV används för att fastställa diagnos. Majoriteten av patienterna med hepatit C drabbas av en kronisk infektion i levern, det gäller uppåt 80 procent av individerna.

Varför är infektionen så svår att behandla?

Soo Aleman, specialistläkare och docent

– Det beror på flera faktorer. Vanligtvis är sjukdomen asymtomatisk fram till ett av ancerat stadium då patienten redan har utvecklat svårbehandlade komplikationer som levercirros och leversvikt. När patienten har nått detta stadium fungerar behandlingen av hepatit C inte lika bra, troligtvis på grund av annan farmakologisk distribution. Samtidigt är viruset lurigt, det har en hög genetisk diversitet och replikeras snabbt. Det har dessutom varit svårt att odla hepatit C i laborativ miljö vilket medför svårigheter med att studera viruset och ta fram nya läkemedel.
Det är viktigt att en infektion av hepatit C identifieras i ett tidigt stadium innan sjukdomen är fullt utvecklad. När patienten väl drabbats av levercirros ökar risken markant för hepatocellulär cancer och leversvikt.

Är sjukdomen lika utbredd bland män och kvinnor?

– Majoriteten som drabbas är män, och de har samtidigt en svårare sjukdomsbild än kvinnor som får hepatit C. Varför det är så vet vi inte riktigt i dag. En central del kan vara att männen dricker mer alkohol, vilket vanligtvis förvärrar infektionen i levern. Men trots att alkoholintaget justerats svarar många män sämre på behandling än kvinnor. Kanske bottnar fenomenet i könshormonsskillnader.

Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.