Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Infektion

Ny fortbildning om hiv: “Kunskapen om hur det är att leva med hiv behöver uppdateras”

Tack vare effektiva mediciner med mycket låg påverkan på det dagliga livet har personer som lever med hiv möjlighet till ett både långt och bra liv. 95 procent av de som idag får behandling i Sverige blir dessutom smittfria. Tyvärr får fortfarande många en sen diagnos och ökad kunskap behövs för att fler ska kunna få hjälp i tid. I NetdoktorPro:s nya fortbildningar om hiv får du som läkare aktuell information om sjukdomen  – från handläggning till uppföljning. 


Lovisa
Publicerad den: 2022-03-24

Ny fortbildning om hiv: “Kunskapen om hur det är att leva med hiv behöver uppdateras”
Annons

Idag lever drygt 8000 personer med hiv i Sverige. Ungefär 400-500 nya fall  rapporteras varje år. Som det ser ut idag behöver kunskapen om hiv uppdateras såväl hos allmänhet som bland sjukvårdspersonal. 

– Den utbildning man fick senast om hiv kan vara förlegad och det här är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad, säger Christina Carlander, PhD och överläkare i infektionsmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Två nya fortbildningar om hiv

Christina Carlander har varit med och tagit fram materialet till NetdoktorPro:s två nya utbildningar om hiv som nu lanseras. Med utbildningarna hoppas hon på ökad kunskap – både bland allmänläkare och infektionsläkare. 

Annons
Annons

– Det är fortfarande många som inte vet, även inom sjukvården, att välbehandlad hiv är smittfri hiv samt att förväntad överlevnad motsvarar den som för någon som inte lever med hiv. Det är också fortfarande vanligt att man missar att hivtesta när patienten uppvisar indikatorsjukdom, säger hon. 

Genomgå fem intressanta lektioner 

Fortbildningen om hiv är uppbyggd kring fem lektioner med kontrollfrågor följt av kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. På så sätt kan du som deltagare på ett enkelt och underhållande sätt tillgodogöra dig aktuell information.

Utbildningen finns i två versioner. En som riktar sig till allmänläkare och en mer djupgående riktad mot infektionsläkare. Alla svar är anonyma och varje utbildning tar ungefär 15 minuter att genomföra. 

Fortbildning för dig som är allmänläkare och övrig sjukvårdspersonal

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.