Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Infektion

Ny studie behandlar missbrukare mot hepatit C i Malmö

Patienter med hepatit C och missbruksproblem är svåra för sjukvården att nå och behandla. I Malmö har man arbetat för att flytta vården närmare patienterna. En pågående forskningsstudie möjliggör behandling mot hepatit C på sprututbytet. 


Publicerad den: 2019-09-18

Ny studie behandlar missbrukare mot hepatit C i Malmö
Annons

Att samla resurser under ett och samma tak underlättar vården av personer med injektionsmissbruk och hepatit C. Det är en av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som publicerats i ett samlat kunskapsunderlag i juni 2019. Målet är att Sverige ska nå WHO:s mål om eliminering av hepatit C fram till 2030. 

Sprutbytet blev mötesplats för vård

Drygt 7 av 10 som drabbas av hepatit C har ett injektionsmissbruk och smittas genom redan använda injektionsverktyg, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Annons
Annons

I Malmö har man använt sprutbytet för att nå patienter med en obehandlad hepatit C-infektion. Sedan ett år tillbaka har 50 patienter inskrivna på sprutbytet erbjudits behandling mot hepatit C på plats på sprutbytet, som en del av en forskningsstudie. 

– Genom att ta vården och hepatit C-behandlingen dit patienterna är så slipper de passa tider för provtagning och undersökning på olika ställen. Istället kommer vi tre hit och träffar patienterna och de provtas, utreds och sätts in på en behandling här, säger Marianne Alanko Blomé, infektionsläkare, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Hepatit C sprids fortfarande

Idag lever omkring 20 000–30 000 personer med hepatit C i Sverige, enligt Folkhälsomyndighetens uppskattning 2018. Under de senaste åren har det dock skett ett trendbrott i antalet registrerade hepatit C-fall. År 2018 rapporterades 1 600 fall, till skillnad mot tidigare 2 000 fall som årligen rapporterats under de senaste 10 åren. 

På många platser i landet drabbas fortfarande personer med injektionsmissbruk av nya hepatit C-infektioner och reinfektioner, även i Malmö. 

Annons
Annons

– Hepatit C-spridningen sker fortfarande, eftersom de allra flesta redan har en odiagnostiserad, eller åtminstone obehandlad hepatit C. Efter 20 år med den infektionen kan man mycket väl ha utvecklat en leverskada som behöver utredas och behandlas. Men man kan också under lång tid ha spridit infektionen vidare. 

Att behandla patienter mot hepatit C på plats på sprututbytet ser Marianne Alanko Blomé som en möjlighet och ett steg i rätt riktning mot en eliminering. 

– Vi hoppas verkligen kunna visa att man inom den här gruppen kan ta till sig behandlingen och läka ut sin infektion, men också att man kan undvika att bli smittad igen. 

Delar ut naloxon och utbildar patienter

Sprutbytet i Malmö arbetar på bred front för att hjälpa och vårda människor fast i missbruksproblematik. Ett regionövergripande projekt, Naloxonprojektet, möjliggör för personalen på sprutbytet att utbilda patienter om hur man kan agera när någon i ens närhet drabbas av en överdos. Det finns samtidigt möjlighet att lämna ut läkemedlet som nässpray till riskpatienter. 

Att skriva ut naloxon till riskpatienter har länge varit en omdiskuterad fråga. Inom sjukvården har läkemedlet länge används vid överdoser. 

– Tanken är att nå alla som själva, eller som har någon i sin direkta närhet, som riskerar att drabbas av en opioidöverdos. Man ger dem en utbildning om hur man känner igen en överdos och hur ska man handlägga det rent konkret. Man får också naloxon som nässpray för att kunna häva överdosen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.