Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Film | Onkologi

Råder viss osäkerhet kring behandling vid skelettmetastaser

Det råder fortfarande delade uppfattningar om när man ska sätta in skelettstärkande medicinering hos en patient med nyupptäckt skelettmetastasiering – samt när man ska strålbehandla. Det visar svaren från NetdoktorPro:s fortbildning. I en videointervju med NetdoktorPro berättar överläkaren Henrik Lindman om hur man bör resonera.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2020-11-17

Annons


Skelettet är ett av de organsystem som framförallt de stora tumörsjukdomarna – det vill säga lungcancer, bröstcancer och prostatacancer – ofta drabbar. Men även andra cancerformer kan orsaka skelettmetastasering.

– Historiskt sett har det varit ett jättestort problem. När man pratar med äldre människor pratar de ofta om skelettcancer men vad det egentligen rörde sig om var brös- eller prostatacancer som hade spridit sig till skelettet. Det är ett mycket fruktat tillstånd med mycket smärta och mycket lidande, säger Henrik Lindman, överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset.

Annons
Annons

Faktum är att 80 till 90 procent av alla patienter med spridd bröstcancer och spridd prostatacancer har skelettmetastaser. Och det är inte ovanligt att skelettmetastaser är det första tecknet på cancersjukdomen.

Viktig behandling vid skelettmetastaser kan ha fallit i glömska

I de fall där patienten inte har haft cancer tidigare, eller har haft bröstcancer eller prostatacancer men anses botad, och kommer in (oftast med smärtor) är det förstås problematiskt, menar Henrik Lindman.

– Vanligtvis med smärtor eller ibland upptäcker man då tyvärr skelettmetastaser i samband med akuta situationer – en patologisk fraktur och i de svåraste fallen kan det till och med röra sig om en paraplegi förlamning i benen och en kraschad kota till exempel. Det här är ju ett tillstånd som kanske inte är lika vanligt idag som det var förr i tiden, säger han.

En förklaring till att färre patienter behöver nå detta kritiska stadium av sin sjukdom idag är förstås att vi vet mer om tillståndet och hur det ska behandlas, till exempel med skelettstärkande medicinering. Samtidigt råder det fortfarande delade uppfattningar om när man ska sätta in denna behandling hos en patient med nyupptäckt skelettmetastasiering samt när man ska strålbehandla. Det visar data från NetdoktorPro:s fortbildning om skelettmetastaser, som främst vänder sig till onkologer, urologer och lungläkare. Hittills har över 500 läkare genomgått samtliga fem lektioner, som bygger på ett patientfall.

Annons
Annons

TIPS: Vill du bli först med att ta del av NetdoktorPro:s nyhetsrapportering från kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology)? Lämna din e-postadress här »

I filmen i början av artikeln berättar Henrik Lindman om vad han tror det är som lockar specialisterna till att fortbilda sig inom det här området, hur man bör resonera och hur han ser på prognosen för skelettmetastaser framgent.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.