Artikel | Infektion

Fortbildningar inom infektion

I NetdoktorPro:s interaktiva fortbildningskurser inom infektion får du bland annat möjlighet att följa ett patientfall om hepatit C. Eller varför inte uppdatera dig kring infektion orsakad av pneumokocker och insatser för att förebygga allvarlig sjukdom. Kurserna tar inte mer än en kvart att genomföra och alla svar är anonyma.


Publicerad den: 2020-11-04
Författare: Medicinska redaktionen, Bonnier Healthcare

Våra interaktiva fortbildningskurser inom infektion är framtagna tillsammans med experter inom området. Fortbildningarna utgår från olika patientfall och erbjuder dig som läkare den senaste medicinska kunskapen kring diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ liksom insatser för att förebygga sjukdom. Att genomgå en fortbildning tar cirka 15 minuter och liksom alla NetdoktorPro:s tjänster är de kostnadsfria. Idag har vi två fortbildningar inom infektion och fler är på väg.

Hepatit C vid injektionsmissbruk

Sakkunniga: Soo Aleman, överläkare och docent på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Marianne Alanko Blomé, specialistläkare och medicinskt ansvarig för Sprutbytet vid Skånes universitetssjukhus i Malmö

Av de 16 miljoner individer som beräknas injicera droger i världen uppskattas 10 miljoner ha antikroppar mot hepatit C-virus. Cirka 70 procent av dem har en kronisk infektion. WHO har fastställt ett globalt mål om att eliminera hepatit C till år 2030. För att detta ska vara möjligt krävs att även personer som injicerar droger får tillgång till diagnostik, utredning och behandling med de nya, effektiva läkemedlen. En beroendeproblematik med pågående injektionsmissbruk ställer höga krav på sjukvården och ett samarbete mellan dem som kommer i kontakt med målgruppen är en förutsättning. Hur kan du bidra till att eliminera hepatit C? Få den senaste medicinska kunskapen i en fortbildning om hepatit C vid injektionsmissbruk här >>

Pneumokockvaccination

Sakkunnig: Jonas Ahl, överläkare och VO infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus

Pneumokocken är den luftvägsbakterie som oftast ligger bakom allvarliga sjukdomar som sepsis, meningit, pneumoni och empyem. Patienter som riskerar att drabbas av svår pneumokocksjukdom ska därför bli rekommenderade att ta vaccin. För läkare handlar det om att i varje enskilt fall göra en riskbedömning och ta ställning till om behov av vaccination finns. I den här fortbildningskursen får du lära dig att värdera vaccinationsbehovet hos de riskgrupper som löper störst risk att insjukna och bli svårt sjuka >>


Vill du få medicinska nyheter direkt till din mejlkorg? Prenumerera på NetdoktorPro:s nyhetsbrev >>

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons