Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Infektion

Läkare har fel uppfattning om remittering av kronisk hepatit C

Det är inte ovanligt att läkare har uppfattningen om att patienter med kronisk hepatit C inte behöver remitteras till infektionsklinik. Något som docent Soo Aleman menar är helt felaktigt. Få läkare ansåg sig dessutom ha tillräcklig kunskap om nya HCV-läkemedel. Det framgår av NetdoktorPro:s webbaserade läkarutbildning om hepatit C.


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2017-06-09

Läkare har fel uppfattning om remittering av kronisk hepatit C
Annons

Det råder en osäkerhet bland allmänläkarna vad gäller remittering vid kronisk hepatit C (HCV). Av de 333 läkare som genomfört NetdoktorPros utbildning om hepatit C uppgav 64 stycken att de inte remitterat vidare sin eller sina patienter med hepatit C. Cirka 70 procent av dem uppgav att det har handlat om kronisk hepatit, varför en remiss inte varit aktuell.

– Alla patienter med kronisk hepatit C ska remitteras vidare till infektionsklinik, säger docent Soo Aleman, biträdande överläkare vid Gastrocentrum och Infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset, som har varit med och tagit fram läkarutbildningen om hepatit C.

Saknar kunskap om nya läkemedel för hepatit C

Det är även många läkare som saknar uppdaterad kunskap om läkemedelsbehandling vid hepatit C. Sedan tre år tillbaka finns direktverkande antivirala läkemedel där utläkningschanserna generellt ligger på 90-95 procent.

Annons
Annons

På frågan om läkarna har fått någon utbildningsinformation om de nya antivirala läkemedlen svarade 209 läkare, nästan 80 procent, nej.

– Det är en väldigt hög siffra. Uppdatering med kunskap om de nya hepatit C-läkemedlen bör ingå i fortbildning av allmänläkare och internmedicinare, eftersom det är de som remitterar patienterna till en infektionsklinik, säger Soo Aleman.

De patienter som enligt Läkemedelsverkets rekommendationer ska få behandling med nya antivirala läkemedel är organtransplanterade patienter, patienter med F2-F4 frbrosstadium (där F2 är måttligt fibros, F3 avancerad fibros och F4 cirros), de med svåra extrahepatiska manifestationer eller de som genomgått provrörsbefruktning.

Högt pris för alla som har en obehandlad hepatit C-infektion

I en tidigare debattartikel på NetdoktorPro skriver Suzanne Borén-Andersson, ordförande för Riksföreningen Hepatit C, att det idag bara är de allra sjukaste som får behandling, och att priset för att inte behandla alla är ännu högre än läkemedelskostnaderna. Suzanne Borén-Andersson lyfter även avsaknaden av en nationell plan – vilket WHO uppmanar alla länder att ha.

Annons
Annons

Omkring 40 000 svenskar bär på hepatit C och varje år diagnostiseras cirka 2 000 nya fall. Till följd av infektionen drabbas årligen över hundra hepatit C-patienter av levercancer och 35 av fallen leder till levertransplantation. År 2014 avled närmare 180 svenskar av hepatit C-relaterade komplikationer. Det motsvarar två tredjedelar av dem som dog i trafiken i Sverige samma år.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.