NetdoktorPro bevakar | Onkologi

NetdoktorPro rapporterar från ASCO och EHA

Här samlar vi kongressrapporter, intervjuer och de största nyheterna från det internationella cancermötet ASCO. Nytt för 2022 är att vi även kommer bevaka hematologimötet EHA, som också infaller i juni.


Publicerad den: 2021-06-17 Uppdaterad den: 2022-01-12

Vill du bli först med att ta del av nyhetsrapporteringen från ASCO och EHA 2022? Lämna din e-postadress här »

Bevakning från ASCO 2021

De största nyheterna om lungcancer

Med tanke på de senaste medicinska framstegen är lungcancer, liksom i fjol, ett av de områden som står i fokus under ASCO. Nya målriktade behandlingar, alternativa läkemedel vid resistensutveckling och fortsatt goda resultat vid immunterapi, samtidigt som användning av cytostatika minskar. Mer om det kan du läsa i en kongressrapport, skriven av Georgios Tsakonas, biträdande överläkare vid Lung Onkologiskt Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Läs kongressrapporten här >>

Bröstcancer – det här minskar återfallsrisken hos högriskpatienter

Inom bröstcancer och gastrointestinal cancer var det framför allt en nyhet som stack ut under årets ASCO. Det berättar Leif Klint, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som bevakade dessa områden. Nyheten innebär en helt ny behandlingsindikation hos fem till tio procent av alla med bröstcancer.

Läs mer här >>

En dynamisk period inom vården av AML-patienter

På kort tid har det skett stora framsteg inom både diagnostik- och terapisidan för akut myeloisk leukemi (AML). En patientgrupp där framförallt äldre har haft dålig långtidsprognos och få har blivit botade. Genom breda genetiska analyser har man kartlagt och bättre definierat riskgrupper samt utvecklat nya behandlingar. Vi är inne i en dynamisk period nu, menar Gunnar Juliusson, professor och överläkare vid Hematologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus.

Läs mer här >>

Ökad överlevnad vid multipelt myelom – Hopp om ett botemedel

Under årets möte presenterades flera spännande nyheter, som har stor betydelse för patienter med myelom. I den här kongressrapporten har hematologispecialisten Hareth Nahi valt att fokusera på multipelt myelom.

Läs kongressrapporten här >>

Läs även en intervju med Hareth Nahi här >>

Bevakning från ASCO 2020

Kongressrapport: Livsavgörande upptäckter inom prostatacancer

Även om årets kongress var annorlunda förmedlades även denna gång högintressant vetenskap inom prostatacancerområdet. Det skriver Jan-Erik Damber, specialist i urologi och seniorforskare vid Göteborgs universitet, om i en kongressrapport där han lyfter det viktigaste inom området.

Läs hela rapporten >>

Ny metod förlänger överlevnaden vid avancerad prostatacancer

I en intervju med Jan-Erik Damber berättar han vad han personligen tyckte var den viktigaste nyheten som presenterades under årets ASCO.

Läs hela intervjun >>

Största nyheterna om kolorektalcancer

Immunterapi överlägset standardbehandling hos cancerpatienter med MSI-high-mutation. Nya rekommendationer för preoperativ behandling vid avancerad rektalcancer. Det är några av nyheterna från årets stora cancerkongress, som överläkaren Leif Klint bevakade.

Läs artikeln här >>

Nytt hopp för patienter med aggressiv bröstcancer

Under ASCO presenteras data från studier om spridd bröstcancer, där nya metoder avsevärt förbättrade effekten av behandlingen till en patientgrupp där det tidigare har saknats hopp.

Läs artikeln här >>


Annons
Annons
Annons