Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Nytt patientfall om skelettmetastaser vid lungcancer

Var fjärde patient med lungcancer drabbas av skelettmetastasering. För att patienterna ska slippa svåra symtom är ett snabbt handläggande av stor vikt. I NetdoktorPro:s nylanserade patientfall, faktagranskat av överläkare Michael Bergqvist, får du som läkare den senaste kunskapen om skelettmetastaser.


Publicerad den: 2021-06-23

Annons

Skelettmetastaser är en vanlig komplikation till en rad olika tumörsjukdomar, där prostatacancer är den dominerande grundorsaken hos män medan bröstcancer ofta ligger bakom skelettmetastasering hos kvinnor. Hos patienter med lungcancer förekommer skelettmetastasering hos var fjärde patient. Det är inte ovanligt att skelettmetastaser är det första tecknet på cancersjukdomen, även om man i de flesta fall har en primärtumör diagnostiserad några år tidigare.

Michael Bergqvist - överläkare onkologi - Gävle sjukhus

Överläkare Michael Bergqvist

– Skelettmetastaser är ett svårt kliniskt problem som orsakar den enskilda patienten mycket smärta samt operation och rehabilitering i värsta fall. Skelettmetastaser vid lungcancer är ett vanligt fenomen och därför är det viktigt att man som kliniker är uppdaterad inom detta område, säger Michael Bergqvist, överläkare inom onkologi vid Gävle sjukhus, som har varit med och tagit fram patientfallet i NetdoktorPro:s nylanserade fortbildning om skelettmetastaser.

Annons
Annons

Genom att följa patientfallet i fortbildningen får deltagarna den senaste kunskapen om såväl diagnos som behandling och uppföljning vid skelettmetastaser och lungcancer.

– Behandlingen av lungcancer har utvecklats enormt de senaste åren och sekundärt till detta så har överlevnaden förlängts. Detta belyses till viss del i utbildningen och i och med att överlevnaden blir bättre så har problematiken med skelettmetastaser aktualiserats, säger Michael Bergqvist.

LÄS ÄVEN: Råder viss osäkerhet kring behandling vid skelettmetastaser

“Ha nytta av detta i sin kliniska vardag”

Fortbildningen är uppdelad i fem delar, med kontrollfrågor följt av ett kortare resonemang kring de olika svarsalternativen. Den riktar sig främst till onkologer, urologer och lungläkare, men även annan sjukvårdspersonal kan ha stor nytta av innehållet.

Annons
Annons

– Fortbildningen kommer att ge en sammantagen bild av skelettmetastasering vid lungcancer. Förhoppningen är att när man gått igenom utbildningen skall man kunna ha nytta av detta i sin kliniska vardag, säger Michael Bergqvist.

Att genomföra utbildningen tar cirka tio minuter och alla svar är anonyma.

Välkommen att testa din medicinska kunskap om skelettmetastaser här >>


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.