Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Artikel | Onkologi

Onkologi: Fortbilda dig här

Genom NetdoktorPro:s fortbildningar inom onkologi kan du testa din medicinska kunskap om diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ vid olika tillstånd. Följ patientfall om allt ifrån metastaserad njurcancer till immunterapi vid lungcancer.


Publicerad den: 2020-10-06 Uppdaterad den: 2022-02-16

NetdoktorPro:s interaktiva fortbildningar inom onkologi är framtagna tillsammans med experter inom området. Våra fortbildningar är uppbyggda kring olika patientfall och tar inte mer än 15 minuter att genomföra. Liksom alla NetdoktorPro:s tjänster är utbildningarna kostnadsfria. Idag erbjuder vi tre olika fortbildningar inom onkologi och fler är på väg.

Metastaserad njurcancer

Sakkunnig: Magnus Lindskog, docent och överläkare i urologisk onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset

Kunskapen om njurcancer har under de senaste åren ökat och det har resulterat i bättre behandlingar. Idag kan även de som inte botas leva flera år med sin sjukdom. Genom en fortbildning vill NetdoktorPro bidra till att öka kunskapen och uppmärksamheten om metastaserad njurcancer – och därmed underlätta omhändertagandet och val av behandling. Läs mer och gå fortbildningen här >>

Immunterapi vid lungcancer

Sakkunnig: Anders Vikström, överläkare vid Lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

Behandlingsalternativen vid icke-resektabel lungcancer har de senaste åren förändrats avsevärt. Från att enbart ha utgjorts av cytostatika kan man nu erbjuda lungcancerpatienterna målstyrd behandling med tyrosinkinashämmare, och sedan några år tillbaka även olika immunonkologiska checkpointinhibitorer. I en fortbildning från NetdoktorPro kan du testa din kunskap kring behandling vid lungcancer >>

Skelettmetastaser

Sakkunniga: Michael Bergqvist, överläkare vid Sektionen för onkologi, BOT, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Skelettmetastaser är en vanlig komplikation till en rad olika tumörsjukdomar, där prostatacancer är den dominerande grundorsaken hos män medan bröstcancer många gånger är grundorsaken hos kvinnor. Hos patienter med lungcancer förekommer skelettmetastasering hos var fjärde patient. Det är inte ovanligt att skelettmetastaser är det första tecknet på cancersjukdomen, även om man i de flesta fall har en primärtumör diagnostiserad några år tidigare. Få den senaste kunskapen om skelettmetastaser i vår fortbildning som består av ett patientfall >>


Vad skulle du vilja fortbilda dig inom?
Mejla ditt önskemål till proredaktionen@netdoktor.se


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.