Artikel | Onkologi

Onkologi: Fortbilda dig här

Genom NetdoktorPro:s interaktiva fortbildningar inom onkologi kan du testa din medicinska kunskap om diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ vid olika tillstånd. Följ patientfall om allt ifrån skelettmetastaser till immunterapi vid lungcancer.


Publicerad den: 2020-10-06
Författare: Medicinska redaktionen, Bonnier Healthcare

NetdoktorPro har ett flertal interaktiva fortbildningar inom onkologi, framtagna tillsammans med experter inom området. Våra fortbildningar utgår från olika patientfall och tar inte mer än 15 minuter att genomföra. Liksom alla NetdoktorPro:s tjänster är de kostnadsfria. Idag erbjuder vi tre olika fortbildningar inom onkologi och fler är på väg.

Follikulära lymfom

Sakkunniga: Eva Kimby, MD, PhD, Professor Emerita vid Karolinska Institutet och
Herman Nilsson-Ehle, Docent vid Sektionen för Hematologi och Koagulation vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Totalt finns det i dagsläget 50–60 olika sorters lymfom definierade. Follikulära lymfom är inte botbara, men en del behöver aldrig behandling – förloppet varierar mycket mellan individer. Sjukdomen är behandlingsbar och går att leva länge med även efter upprepade återfall. Det sker en snabb utveckling av nya läkemedel som på sikt kommer att förbättra överlevnaden ytterligare. Detta och mycket annat får du lära dig mer om i en fortbildning om follikulära lymfom här >>

Immunterapi vid lungcancer

Sakkunnig: Anders Vikström, Överläkare vid Lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

Behandlingsalternativen vid icke-resektabel lungcancer har de senaste åren förändrats avsevärt. Från att enbart ha utgjorts av cytostatika kan man nu erbjuda lungcancerpatienterna målstyrd behandling med tyrosinkinashämmare, och sedan några år tillbaka även olika immunonkologiska checkpointinhibitorer. I en fortbildning från NetdoktorPro kan du testa din kunskap kring behandling vid lungcancer >>

Skelettmetastaser

Sakkunnig: Henrik Lindman, Överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset.

Skelettmetastaser är en vanlig komplikation till en rad olika tumörsjukdomar. Det är inte ovanligt att skelettmetastaser är det första tecknet på cancersjukdomen, även om man i de flesta fall har en primärtumör diagnostiserad några år tidigare. Få den senaste kunskapen om skelettmetastaser i vår fortbildning inom området >>


Vad skulle du vilja fortbilda dig inom?
Mejla ditt önskemål till proredaktionen@netdoktor.se

Kommentarer

Du måste logga in för att kunna skriva kommentarer. Logga in.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons