Artikel | Onkologi

Onkologi: Fortbilda dig här

Genom NetdoktorPro:s interaktiva fortbildningar inom onkologi kan du testa din medicinska kunskap om diagnostisering, sjukdomsorsak och behandlingsalternativ vid olika tillstånd. Följ patientfall om allt ifrån skelettmetastaser till immunterapi vid lungcancer.


Publicerad den: 2020-10-06 Uppdaterad den: 2021-08-17
Författare: Medicinska redaktionen, Bonnier Healthcare

NetdoktorPro:s interaktiva fortbildningar inom onkologi är framtagna tillsammans med experter inom området. Våra fortbildningar utgår från olika patientfall och tar inte mer än 15 minuter att genomföra. Liksom alla NetdoktorPro:s tjänster är de kostnadsfria. Idag erbjuder vi två olika fortbildningar inom onkologi och fler är på väg.

Immunterapi vid lungcancer

Sakkunnig: Anders Vikström, Överläkare vid Lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping

Behandlingsalternativen vid icke-resektabel lungcancer har de senaste åren förändrats avsevärt. Från att enbart ha utgjorts av cytostatika kan man nu erbjuda lungcancerpatienterna målstyrd behandling med tyrosinkinashämmare, och sedan några år tillbaka även olika immunonkologiska checkpointinhibitorer. I en fortbildning från NetdoktorPro kan du testa din kunskap kring behandling vid lungcancer >>

Skelettmetastaser

Sakkunnig: Henrik Lindman, Överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset.

Skelettmetastaser är en vanlig komplikation till en rad olika tumörsjukdomar. Det är inte ovanligt att skelettmetastaser är det första tecknet på cancersjukdomen, även om man i de flesta fall har en primärtumör diagnostiserad några år tidigare. Få den senaste kunskapen om skelettmetastaser i vår fortbildning inom området >>


Vad skulle du vilja fortbilda dig inom?
Mejla ditt önskemål till proredaktionen@netdoktor.se


Annons
Annons
Annons