Våra medicinska experter

Allt medicinskt faktainnehåll på NetdoktorPro.se är skrivet av framstående svenska läkare och experter, vilka listas här nedan. Till medicinskt faktainnehåll räknas bland annat medicinska översikter, läkarutbildningar och patientfall. Våra experter rapporterar även från vårdkongresser och besvarar frågor från NetdoktorPros besökare i kommentarsfälten.

Namn Befattning
Anders Berntsson chefsöverläkare inom psykiatri samt tandläkare, Prima vuxenpsykiatri
Annika Johnsson hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, Skånes universitetssjukhus
Lars Håkan Nilsson överläkare och verksamhetschef på beroendekliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Kriminalvården
Mikael Lehtihet specialistläkare, Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes samt centrum för andrologi och sexualmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset , Karolinska universitetssjukhuset
Oliver Bjelkin överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Leif Bjermer professor, överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi - Lund, Skånes universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus
Anders Fasth överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och professor vid Göteborgs universitet, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Lars Einar Bresäter diabetesspecialist och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Greta Edelstam docent & överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Akademiska sjukhuset
Sven-Eric Olsson överläkare, Kvinnokliniken, Danderyds sjukhus, Danderyds sjukhus
Anders G Olsson professor emeritus i invärtesmedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping, Stockholm Heart Center
Jan Lycke docent, överläkare i Neurologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Kerstin Käll överläkare, medicinskt ansvarig för Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, Linköpings universitetssjukhus
Johan Frostegård professor, överläkare och specialist i reumatologi och internmedicin, Inst för Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset
Lennart Nordvall överläkare och specialist i Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomsallergologi, Akademiska sjukhuset, Akademiska sjukhuset